ZABÓJSTWO EUTANATYCZNE - ART. 150 KK

PRZESTĘPSTWO EUTANAZJI – Adwokat Wrocław

Zgodnie z definicją słownikową , eutanazja to ,,zabójstwo człowieka na jego żądanie lub pod wpływem współczucia dla niego’’ , natomiast posługując się językiem przepisu warto wskazać na brzmienie art. 150 Kodeksu karnego 

Czytaj więcej...

Art. 60 KK - NADZWYCZAJNE ZŁAGODZENIE KARY

NADZWYCZAJNE ZŁAGODZENIE KARY – ADWOKAT WROCŁAW

Instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary została przewidziana w Kodeksie karnym, zaś jej zastosowanie polega na wymierzeniu przez Sąd kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju.

Czytaj więcej...

NAGRANIE JAKO DOWÓD W SPRAWIE O ROZWÓD

CZY NAGRANIE ROZMOWY MOŻE BYĆ DOWODEM W SPRAWIE O ROZWÓD?

W pierwszych słowach pragnę wskazać, że w wyniku licznych rozmów z Klientami w sprawach o rozwód, bardzo często wielu Klientów dysponując już nagraniami dźwiękowymi, prosi o rozwianie wątpliwości, czy nagranie rozmowy, a następnie jej wykorzystywanie jako dowodu w sprawie o rozwód jest dopuszczalne – w związku z tym zdecydowałem się na skreślenie kilku słów w tym artykule.

Czytaj więcej...

HEJT W INTERNECIE - Adwokat Wrocław

HEJT – CO TO TAKIEGO ?

Hejt to pojęcie pochodne z angielskiego słowa - hate - które oznacza nienawiść. To szeroko rozumiane zjawisko, z którym można się spotkać w Internecie ale nie tylko.

Czytaj więcej...

ZNIESŁAWIENIE – PRZESTĘPSTWO Z ART. 212 KODEKSU KARNEGO

ZNIESŁAWIENIE JAKO PRZESTĘPSTWO

Zgodnie z treścią omawianego przepisu Art.  212  kodeksu karnego odpowiada za zniesławienie ten, kto:

§1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,

Czytaj więcej...

ВИНА ПРИ РАЗВОДЕ

В соответствии со ст. 57 Семейного и опекунского кодекса суд, рассматривающий дело о разводе, также принимает решение о виновности одного из супругов в распаде брака. Суд не будет рассматривать вопрос виновности только по единогласному требованию разводящихся супругов.

Czytaj więcej...

РАЗДЕЛА ИМУЩЕСТВА ПОСЛЕ РАЗВОДА

Уважаемый читатель, если Вы оказались в ситуации перед решением урегулировать имущественные вопросы после развода, и вы задаете себе вопросы - как разделить имущество? Каков порядок раздела имущества после развода? Как это сделать? С чего начать? Кому суд отдаст недвижимость? Что такое совместная собственность и что входит в личную собственность?

Czytaj więcej...

РОДИТЕЛЬСКАЯ ОПЕКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ

Определение порядка общения с ребенком – это очень важный вопрос семейного и опекунского права. Контакты с ребенком — это право и обязанность каждого родителя. Судебная практика судов по таким делам очень богата.

Czytaj więcej...

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ ИНОСТРАНЦЕМ

Ознакомление с этой статьей позволит вам получить основную информацию, в том числе о порядке получения разрешения и о том, как долго эта процедура длится на практике. Кроме того, какие документы облегчают получение рассматриваемого разрешения и требуются при подаче заявления на получение разрешения на покупку недвижимости иностранцем.

Czytaj więcej...

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00