Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka adwokat Karol Sobkowiak z siedzibą we Wrocławiu, zapewnia wszechstronne doradztwo i kompleksową obsługę w dziedzinie szeroko pojętego prawa cywilnego. Prawo cywilne jest niezwykle rozległą gałęzią prawa. Odpowiadając ogólnie na pytanie czym zajmuje się prawo cywilne należy powiedzieć, że prawo cywilne reguluje stosunki między podmiotami prawa prywatnego. Podmiotami prawa cywilnego są osoby fizyczne i osoby prawne.  Wśród naszych usług znajduje się między innymi dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień, sporządzanie i negocjowanie umów w obrocie handlowym, a także udzielanie porad prawnych w szerokim zakresie.

 

Oferujemy profesjonalną pomoc, między innymi w sprawach:

 • Zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych,
 • Negocjacji z kontrahentami,
 • Zniesienia współwłasności,
 • Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień,
 • Ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika-tzw. skarga pauliańska,
 • Doradztwa w przedmiocie niedozwolonych klauzul umownych - tzw. klauzul abuzywnych, w tym również w zakresie roszczeń dochodzonych przeciwko bankom, w tym świadczymy pomoc prawną w zakresie kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich,
 • Wad oświadczeń woli, uchylania się od skutków prawnych wadliwego oświadczenia woli,
 • Dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko ubezpieczycielowi tj. prowadzenie postępowań likwidacyjnych jak i postępowań sądowych,
 • Prowadzenia postępowań związanych z naruszeniem dóbr osobistych osób fizycznych i osób prawnych,
 • Sporządzania wzorów umów, ogólnych warunków umów, regulaminów, statutów,
 • Sporządzania opinii prawnych,
 • Pozwów o zapłatę,
 • Zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych,
 • Windykacja należności, w tym tych wynikających z wydanych w orzeczeń

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00