Prawo medyczne

Kancelaria Adwokacka Karol Sobkowiak z Wrocławia zdobyła szeroką rozpoznawalność w dużej mierze dzięki uczestnictwu w tzw. postępowaniach medycznych. Jako Kancelaria Adwokacka specjalizujemy się w sprawach związanych z tzw. błędami medycznymi, wynikającymi z nieprawidłowej diagnozy, nieprawidłowego lub opóźnionego leczenia, a także z naruszeniami innych praw takich jak - prawo do informacji, prawo do wyrażenia zgody lub wyboru metody leczenia.

Prawo medyczne stanowi szeroką dziedzinę prawa, która ulega dynamiczny zmianom. Mając na uwadze obowiązki i prawa pacjenta, lekarzy, personelu medycznego czy statusy funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, zapewniamy kompleksową pomoc w rozwiązywaniu sytuacji spornych.

Nasza oferta skierowana jest do lekarzy, lekarzy dentystów, podmiotów medycznych, swoje usługi świadczymy również pacjentom oraz przedstawicielom innych zawodów medycznych - pielęgniarki, położne, rehabilitanci, ratownicy. Reprezentujemy Klientów na etapach mediacji, w postępowaniu administracyjnym, a w szczególności na etapie postepowania karnego oraz w postępowaniach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych, do których powstania przyczyniły się błędy medyczne, lekarskie, diagnostyczne, czy błędy w organizacji działania zakładów medycznych.

Jesteśmy dumni z faktu, iż nasza Kancelaria jest w dużej mierze rozpoznawalna dzięki pełnemu zaangażowaniu w toczących się postepowaniach sądowych w związku z odpowiedzialnością za zdarzenia medyczne – występując zarówno po stronie lekarzy jak i pacjentów, służąc naszą pomocą i wiedzą zdobytą w ciągu lat praktyki w tego rodzaju sprawach. 

 

W ramach specjalizacji oferujemy w szczególności:

  • udzielanie porad prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego,
  • udzielanie porad prawnych w zakresie praw pacjenta, praw i obowiązków lekarzy, odpowiedzialności za tzw. błędy medyczne i sposobu dochodzenia roszczeń z tym związanych,
  • reprezentowanie przed sądem pacjentów w sprawach związanych z roszczeniami o prawa pacjenta, w tym w szczególności o odszkodowanie i zadośćuczynienie za tzw. błędy medyczne,
  • reprezentowanie pacjentów na etapie przedsądowym w sprawach związanych z roszczeniami o odszkodowanie i zadośćuczynienie za tzw. błędy medyczne,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym w sprawach związanych z tzw. błędami medycznymi, zarówno na etapie przygotowawczym jak i sądowym.
  • reprezentowanie przed sądem lekarzy, lekarzy dentystów oraz podmiotów medycznych w sprawach cywilnych związanych z roszczeniami pacjentów o odszkodowanie i zadośćuczynienie za tzw. błędy medyczne,
  • reprezentowanie lekarzy, lekarzy dentystów oraz podmiotów medycznych na etapie przedsądowym,
  • obronę lekarzy i lekarzy dentystów w sprawach karnych związanych z tzw. błędami medycznymi na etapie postępowania przygotowawczego, jak i na etapie sądowego rozpoznawania sprawy, po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu,
  • obronę lekarzy i lekarzy dentystów przed okręgowymi sądami lekarskimi i Naczelnym Sądem Lekarskim

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00