ROZWÓD A WSPÓLNE MIESZKANIE 

ROZWÓD - USTALENIE SPOSOBU KORZYSTANIA ZE WSPÓLNEGO MIESZKANIA

Mieszkanie, dom czy mówiąc szeroko nieruchomość która stanowi majątek wspólny małżonków jest szczególnym składnikiem majątku dorobkowego małżonków. Wynika to z oczywistych kwestii, a mianowicie, że po pierwsze jest to tzw. dach nad głową dla rodziny, jak również jest to zwykle ta część majątku wspólnego, która przedstawia największą wartość, która podlega podziałowi po rozwodzie.

Czytaj więcej...

PRZESŁUCHANIE DZIECKA W PROCESIE KARNYM

PRZESŁUCHANIE DZIECKA - Adwokat Wrocław

W każdym kręgu kulturowym, pod każdą szerokością geograficzną dziecko postrzegane jest jako byt delikatny, niewinny, wymagający szczególnej ochrony.

Czytaj więcej...

ŁAPOWNICTWO i PRZEKUPSTWO - ART.  228 i 229 KODEKSU KANEGO

W znaczeniu powszechnym łapownictwo, przekupstwo, korupcja – według definicji encyklopedycznej (Encyklopedia PWN), jest to przestępstwo polegające na przyjmowaniu (łapownictwo bierne, czyli sprzedajność) korzyści majątkowej lub osobistej (albo ich obietnicy) przez funkcjonariuszy publicznych lub też na udzieleniu ich (łapownictwo czynne, czyli przekupstwo).

Czytaj więcej...

NARUSZENIE NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ - adwokat Wrocław

NARUSZENIE NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ – OPIS PRZESTĘPSTWA

Omawiane przestępstwo zostało ujęte w art. 217 Kodeksu Karnego. Zgodnie z treścią komentowanego artykułu, kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Czytaj więcej...

ZMUSZANIE DO PROSTYTUCJI - ART. 203 Kodeksu Karnego

ZMUSZANIE DO PROSTYTUCJI 

Na wstępie należy zastanowić się czym jest prostytucja i w jaki sposób zdefiniować osobę, która zajmuje się takim procederem. Sformułowanie jednoznacznej definicji nie jest łatwe i napotyka na liczne trudności.

Czytaj więcej...

STRĘCZYCIELSTWO I SUTENERSTWO ART. 204 KODEKSU KARNEGO

STRĘCZYCIELSTWO I SUTENERSTWO - to w ujęciu ogólnym nic innego jak nakłanianie i czerpanie korzyści z prostytucji innej osoby.

Opisując czym jest stręczycielstwo, nieco pełniej można wskazać, że jest to przestępcze nakłanianie do uprawiania prostytucji, może odbywać się w różny sposób, przez naleganie, prośby, przekonywanie, obietnice korzyści.

Czytaj więcej...

PRZESTĘPSTWO PEDOFILII - ART 200 KODEKSU KARNEGO

ART 200 KODEKSU KARNEGO

Pedofilia – w znaczeniu nauk medycznych, uznawana jest za zaburzenie o charakterze psychoseksualnym, w którym osoba dorosła doznaje pobudzenia i zaspokojenia seksualnego dzięki kontaktom seksualnym z dzieckiem niedojrzałym płciowo. 

Czytaj więcej...

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00