ŁAPOWNICTWO i PRZEKUPSTWO - ART.  228 i 229 KODEKSU KANEGO

W znaczeniu powszechnym łapownictwo, przekupstwo, korupcja – według definicji encyklopedycznej (Encyklopedia PWN), jest to przestępstwo polegające na przyjmowaniu (łapownictwo bierne, czyli sprzedajność) korzyści majątkowej lub osobistej (albo ich obietnicy) przez funkcjonariuszy publicznych lub też na udzieleniu ich (łapownictwo czynne, czyli przekupstwo).

Czytaj więcej...

NARUSZENIE NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ - adwokat Wrocław

NARUSZENIE NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ – OPIS PRZESTĘPSTWA

Omawiane przestępstwo zostało ujęte w art. 217 Kodeksu Karnego. Zgodnie z treścią komentowanego artykułu, kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Czytaj więcej...

ZMUSZANIE DO PROSTYTUCJI - ART. 203 Kodeksu Karnego

ZMUSZANIE DO PROSTYTUCJI 

Na wstępie należy zastanowić się czym jest prostytucja i w jaki sposób zdefiniować osobę, która zajmuje się takim procederem. Sformułowanie jednoznacznej definicji nie jest łatwe i napotyka na liczne trudności.

Czytaj więcej...

STRĘCZYCIELSTWO I SUTENERSTWO ART. 204 KODEKSU KARNEGO

STRĘCZYCIELSTWO I SUTENERSTWO - to w ujęciu ogólnym nic innego jak nakłanianie i czerpanie korzyści z prostytucji innej osoby.

Opisując czym jest stręczycielstwo, nieco pełniej można wskazać, że jest to przestępcze nakłanianie do uprawiania prostytucji, może odbywać się w różny sposób, przez naleganie, prośby, przekonywanie, obietnice korzyści.

Czytaj więcej...

PRZESTĘPSTWO PEDOFILII - ART 200 KODEKSU KARNEGO

ART 200 KODEKSU KARNEGO

Pedofilia – w znaczeniu nauk medycznych, uznawana jest za zaburzenie o charakterze psychoseksualnym, w którym osoba dorosła doznaje pobudzenia i zaspokojenia seksualnego dzięki kontaktom seksualnym z dzieckiem niedojrzałym płciowo. 

Czytaj więcej...

PEDOFILIA W INTERNECIE - ART.  200A KK

Pedofilia - uznawana jest za zaburzenie o charakterze psychoseksualnym, w którym osoba dorosła doznaje pobudzenia i zaspokojenia seksualnego dzięki kontaktom seksualnym z dzieckiem niedojrzałym płciowo.

Czytaj więcej...

NARUSZENIE MIRU DOMOWEGO – PRZESTĘPSTWO ART. 193 KK

Naruszenie miru domowego – omawiany występek został uregulowany w art. 193 Kodeksu karnego, za przestępstwo naruszenia miru domowego odpowiada, ten kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza.

Czytaj więcej...

GROŹBY KARALNE - ART 190 KODEKSU KARNEGO

GROŹBY KARALNE 

Groźba szeroko interpretowana to nic innego jak zapowiedź naruszenia jakiegoś dobra.

W znaczeniu prawno-karnym, przestępstwo groźby karalnej zostało ujęte, zgodnie z treścią art. 190 Kodeksu Karnego 

Czytaj więcej...

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00