POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ – ADWOKAT WROCŁAW

WŁADZA RODZICIELSKA

Władza rodzicielska to zbiór praw i obowiązków, które przysługują rodzicom lub opiekunom dziecka w celu zapewnienia mu opieki, wychowania i rozwoju. Władza rodzicielska jest nierozerwalnie związana z osobistymi relacjami między rodzicami i dzieckiem.

Czytaj więcej...

OSOBISTA STYCZNOŚĆ RODZICÓW Z DZIECKIEM A WŁADZA RODZICIELSKA

WŁADZA RODZICIELSKA

Władza rodzicielska, jak to wynika z całokształtu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a zwłaszcza art. 95 KRO, art. 96 i art. 98 KRO, stanowi ogół obowiązków i praw względem dziecka mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów.

Czytaj więcej...

UNIEWAŻNIENIE KREDYTU FRANKOWEGO - WYROK TSUE W SPRAWIE GETIN NOBLE BANK

UNIEWAŻNIENIE KREDYTU FRANKOWEGO ADWOKAT WROCŁAW

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej TSUE wydał w dniu 18 stycznia 2024 r. orzeczenie w którym udzielił odpowiedzi na pytania prejudycjalne przedstawione przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie - sygnatura sprawy TSUE C-531/22.

Czytaj więcej...

ROZWÓD A WSPÓLNE MIESZKANIE 

ROZWÓD - USTALENIE SPOSOBU KORZYSTANIA ZE WSPÓLNEGO MIESZKANIA

Mieszkanie, dom czy mówiąc szeroko nieruchomość która stanowi majątek wspólny małżonków jest szczególnym składnikiem majątku dorobkowego małżonków. Wynika to z oczywistych kwestii, a mianowicie, że po pierwsze jest to tzw. dach nad głową dla rodziny, jak również jest to zwykle ta część majątku wspólnego, która przedstawia największą wartość, która podlega podziałowi po rozwodzie.

Czytaj więcej...

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00