MAŁŻEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

MAŁŻEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE – JAKIE PRAWO OBOWIĄZUJE

Gdy mamy do czynienia z małżeństwem międzynarodowym, bardzo ważna jest kwestia świadomości, jakie przepisy i regulacje prawne (którego kraju) znajdą zastosowanie.

Sprawy małżeńskie regulują art. 48-63 Prawa Prywatnego międzynarodowego (p.p.m.), m.in:

  • art. 48-49 dotyczą materialnych i formalnych wymogów zawarcia małżeństwa,
  • art. 50-53, które poruszają kwestię stosunków między małżonkami,
  • art. 54, regulujący sprawy związane z separacją i rozwodem.

Czytaj więcej...

PODZIAŁ MAJĄTKU PO ROZWODZIE

PODZIAŁ MAJĄTKU PO ROZWODZIE

Drogi czytelniku, jeśli znalazłeś się w sytuacji przed podjęciem decyzji o uregulowaniu spraw majątkowych po rozwodzie, stawiasz sobie pytania - Jak podzielić majątek? Jak wygląda podział majątku po rozwodzie? Jak to zrobić? Od czego zacząć? Komu Sąd przyzna nieruchomość? Co to jest majątek wspólny, a co wchodzi w skład majątku osobistego?

To mam niekrytą nadzieję, że ten artykuł dostarczy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i rzuci światło na temat podziału majątku po rozwodzie.

Czytaj więcej...

ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA NIEUDANY ZABIEG KOSMETYCZNY

ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA NIEUDANY ZABIEG KOSMETYCZNY

Zabiegi kosmetyczne czy zabiegi z zakresu szeroko pojętej medycyny estetycznej w swoim podstawowym założeniu mają za zadanie poprawę jakości życia klientów, pacjentów. Wskazane dyscypliny pozwalają przy zastosowaniu różnych metod, na usunięcie czy zniwelowanie niedoskonałości o różnym podłożu, co przy prawidłowo wykonanych zabiegach powinno przekładać się na satysfakcję klientów z własnego wyglądu.

Czytaj więcej...

ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO ZACHOWKU

Słowem wprowadzenia zachowek to ogólnie ujmując, instytucja prawa spadkowego, mająca na celu ochronę najbliższych osób spadkodawcy przed dowolnym korzystaniem przez niego ze swobody testowania i rozporządzania jeszcze za życia swoim majątkiem w drodze darowizn.

Czytaj więcej...

RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE RZECZY

PODSTAWOWE PRZEPISY STANOWIĄCE O RĘKOJMI

Przepisy dotyczące instytucji rękojmi za wady znajdują się w księdze trzeciej – zobowiązania, tytule XI w dziale II w szczególności - art. 556 i następne kodeksu cywilnego. Przepisy dotyczące rękojmi za wady znajdujące się w kodeksie cywilnym mają zastosowanie zarówno do obrotu między konsumentem a przedsiębiorcą, a także między przedsiębiorcami.

Czytaj więcej...

SPRZEDAŻ MIESZKANIA Z KREDYTEM

SPRZEDAŻ MIESZKANIA Z KREDYTEM

Kredyt hipoteczny to bardzo poważne zobowiązanie, które często towarzyszy kredytobiorcy przez 20-30 lat. Czasami w życiu zdarzają się jednak takie sytuacje, które zmuszają kredytobiorcę  do sprzedaży nieruchomości jeszcze przed spłatą zaciągniętego zobowiązania.

Czytaj więcej...

POZEW O ALIMENTY - WZÓR

ALIMENTY NA DZIECKO - WZÓR POZWU Z KOMENTARZEM

Słowem wstępu, niniejszy wzór pozwu został stworzony i udostępniony na naszym kancelaryjnym blogu, po to aby w prosty sposób pomóc tym osobom, które zechcą same wystąpić przed sądem w sprawie o alimenty dla swojego dziecka, jeśli jednak Państwo dojdziecie do przekonania, że warto w sprawie o alimenty dla dziecka skorzystać z pomocy adwokata to oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji i oferujemy naszą pomoc.

Czytaj więcej...

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

CZY MOŻLIWY JEST ZAKUP LUB SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA ODLEGŁOŚĆ?

W dzisiejszych czasach wiele osób przemieszcza się na duże odległości, często żeby pracować, zarabiać za granicą. Chyba każdy czytelnik posiada w gronie znajomych osobę która wyjechała w celach zarobkowych np. do Niemiec, Francji, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii. Moja praktyka zawodowa jako adwokat i doświadczenia zbierane latami pokazują, że osoby które z różnych przyczyn nie są obecne w kraju (np. wyjazd zarobkowy oraz stałe zamieszkanie poza granicami Polski) stają przed dylematem czy aby prowadzić swoje sprawy w Polsce – muszą być fizycznie obecne i osobiście uczestniczyć w określonych czynnościach np. przy zawieraniu umów.

Czytaj więcej...

WYSTĘPEK O CHARAKTERZE CHULIGAŃSKIM

CZYM JEST WYSTĘPEK O CHARAKTERZE CHULIGAŃSKIM?

Zgodnie z art. 115 § 21 Kodeksu karnego ,,Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.’’

Czytaj więcej...

WYŁUDZENIE KREDYTU - KONSEKWENCJE

WYŁUDZENIE KREDYTU - JAKIE KONSEKWENCJE PRAWNE MOŻE SPOWODOWAĆ?

Przestępstwo określone w art. 297 Kodeksu karnego stanowi istotnie zmodyfikowany odpowiednik oszustwa kredytowego, dotacyjnego, subwencyjnego oraz związanego z uzyskaniem zamówienia publicznego. Przestępstwo wyłudzenia kredytu jest przestępstwem finansowym. Typ czynu zabronionego przewidziany w art. 297 k.k. określany jest także często mianem "oszustwa kapitałowego" lub "oszustwa kredytowego".

Czytaj więcej...

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00