POKRZYWDZONY A OSKARŻYCIEL POSIŁKOWY - ADWOKAT WROCŁAW

W sytuacji, w której postępowanie karne w sprawie toczy się z urzędu... z takim postępowaniem mamy do czynienia w przypadku przestępstw ściganych z urzędu, oraz przestępstw tzw. wnioskowych tzn. ściganych na wniosek uprawnionego oraz przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, gdy ze względu na interes społeczny prokurator również wszczął postępowanie lub już do wcześniej wszczętego postępowania - wstąpił -  dla pokrzywdzonego danym przestępstwem w takich sytuacjach może pojawić się pytanie, mianowicie czy wziąć udział czynnie w postepowaniu karnym na etapie sądowym czy pozostawić bieg spraw prokuratorowi?

Czytaj więcej...

SKRÓCENIE ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW - PRAWNIK WROCŁAW

O tym czym jest zakaz prowadzenia pojazdów w kilku zdaniach była już mowa w nieco starszym artykule na naszym blogu.

Natomiast słowem wstępu i być może przypomnienia, zakaz prowadzenia pojazdów to w środek karny, orzekany wobec sprawców przestępstw lub wykroczeń skierowanych przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Czytaj więcej...

ZABÓJSTWO W AFEKCIE - adwokat prawa karnego Wrocław

Komentując wydarzenia, o których co pewien czas donoszą media informacyjne, że doszło do takiego czy innego zabójstwa, potocznie morderstwa wskazując najczęściej pewne okoliczności tych zdarzeń, mówiąc czy rozmyślając o przestępstwie zabójstwa, w rozumieniu, że jest to świadome, zamierzone zachowanie skutkujące śmiercią innej osoby, że sprawca w ten sposób odbiera poprzez realizację tego przestępstwa swojej ofierze to co najcenniejsze - ludzkie życie, zapewne w wielu z Państwa pojawią się emocje niezwykle negatywne.

Czytaj więcej...

DZIECIOBÓJSTWO - kancelaria prawna Wrocław

Dzieciobójstwo to potoczna nazwa, szczególnego w odbiorze społecznym przestępstwa. Potocznie słowo dzieciobójstwo rozumiane jest jako uśmiercenie dziecka (poniżej 18 roku życia).

Natomiast niniejszy wpis na blogu tyczyć się będzie dzieciobójstwa w rozumieniu zabójstwa noworodka – na podstawie art. 149 kodeksu karnego. 

Tak przyjęte zawężenie dzieciobójstwa, wynika ze szczególnej sytuacji prawno-karnej sprawcy oraz ofiary omawianego przestępstwa, jego okoliczności, przesłanek i wymiaru kary za omawiane przestępstwo.

Czytaj więcej...

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00