Często zdarza się tak, że otrzymanie pozwu rozwodowego jest zupełnym zaskoczeniem. Wiadomym jest, że w małżeństwie nie zawsze jest tylko przyjemnie, czasem małżonkowie przechodzą przez kłótnie, trudności co nie zawsze musi prowadzić do tak doniosłego kroku, jak podjęcie decyzji o rozwodzie i złożenia pozwu rozwodowego do sądu. Kiedy jednak zdarzy się tak, że otrzymasz odpis pozwu rozwodowego, warto wiedzieć jak możesz się do niego odnieść i w jaki sposób przedstawić swoje żądania, wnioski i argumenty.

ODPOWIEDŹ NA POZEW W KODEKSIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Przepisy procedury cywilnej regulują kwestię złożenia odpowiedzi na pozew w następujący sposób –przewodniczący (sędzia przewodniczący) zarządza doręczenie pozwu pozwanemu i wzywa go do złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa tygodnie, nadto przewodniczący zarządza zwrot odpowiedzi na pozew złożonej z uchybieniem terminu.

W mojej ocenie zawsze warto zainteresować się sprawą ze swoim udziałem, tak więc uważam, że warto poinformować sąd o swoim stanowisku w danej sprawie i zawrzeć to w odpowiedź na pozew.

W odpowiedzi na pozew rozwodowy powinno się, oprócz dokładnego opisania swojego stanowiska przedstawić dowody na poparcie swoich twierdzeń i wniosków. Nadto w sposób możliwie merytoryczny poparty dowodami ustosunkować się do twierdzeń wskazanych przez powoda w pozwie rozwodowym.

Na szczególną uwagę zasługuję fakt, że w postępowaniach sądowych powoływanie dowodów i czas ich wskazywania najczęściej jest w pewien sposób ograniczony – w nazewnictwie prawniczym mówimy o tzw. prekluzji dowodowej.

Kodeks postępowania cywilnego nakłada na strony obowiązek przedstawienia wszystkich twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie w pozwie lub w odpowiedzi na pozew właśnie. Nie przedstawienie pewnych twierdzeń lub dowodów może skutkować tym, że strona nie ma prawa powoływać się na nie w dalszej części postępowania, lub wniosek o przeprowadzenie dowodu który sąd uzna za spóźniony, sąd po prostu pominie.

Sąd może w szczególności pominąć dowód:

1) którego przeprowadzenie wyłącza przepis kodeksu;

2) mający wykazać fakt bezsporny, nieistotny dla rozstrzygnięcia sprawy lub udowodniony zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy;

3) nieprzydatny do wykazania danego faktu;

4) niemożliwy do przeprowadzenia;

5) zmierzający jedynie do przedłużenia postępowania;

6) gdy wniosek strony nie odpowiada wymogom art. 2351 wniosek strony o przeprowadzenie dowodu, a strona mimo wezwania nie usunęła tego braku.

Pomoc kancelarii rozwodowej Wrocław

Przygotowanie merytorycznej odpowiedzi na pozew to zajęcie nie takie proste jak mogłoby się wydawać, trzeba jednocześnie pamiętać o pewnych rygorach formalnych przewidzianych przepisami prawa procesowego. Decydując się na napisanie dobrej odpowiedzi, przemyśl całą strategię działania, nie podejmuj decyzji na ostatnią chwilę lub po prostu zleć sprawę zaufanej kancelarii rozwodowej.

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

 

 

 

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00