Pomoc frankowiczom

Celem naszej Kancelarii frankowej jest zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa poprzez profesjonalne i kompleksowe świadczenie pomocy prawnej osobom posiadającym kredyt we franku szwajcarskim tzw. frankowiczom, indeksowany lub denominowany (szczegółowe cechy poszczególnych kredytów omawiamy w dostępnym na stronie blogu).

Zajmujemy się kredytami tzw. frankowymi zarówno w zakresie umów kredytowych indeksowanych/waloryzowanych, jak i denominowanych, umowami które w dalszym ciągu trwają oraz umowami już zakończonymi poprzez spłatę kredytu, a także w których bank wypowiedział umowę i skierował sprawę do sądu. Każdy z Klientów Kancelarii posiada dedykowanego do swojej sprawy adwokata. W związku z powyższym pomimo dużej ilości spraw, każdy z Klientów ma zapewnione indywidualne podejście i opiekę nad powierzoną sprawą.

Priorytetowym celem naszej Kancelarii dla frankowiczów jest podejmowanie działań mających na celu dążenie do całkowitego stwierdzenia nieważności umowy kredytu na etapie sądowym. Tego rodzaju rozstrzygnięcie powoduję, że umowa kredytu hipotecznego nigdy nie została zawarta (jest nieważna od samego początku), a w związku z tym obie strony powinny zwrócić sobie dotychczas udzielone świadczenia (sposoby rozliczania unieważnionych umów zostały omówione szeroko na naszym kancelaryjnym Blogu). Osoby, wobec których stwierdzona została nieważność umowy kredytowej mają prawo do natychmiastowego zwrotu całości dotychczas spłaconych rat, odsetek i opłat wniesionych na rzecz banku. Jest to w naszej ocenie najkorzystniejsze rozwiązanie dla tzw. frankowiczów.

Drugim korzystnym rozwiązaniem jest tzw. odfrankowienie kredytu, czyli wyeliminowanie z zawartej umowy  zapisów, klauzul dotyczących mechanizmu przeliczania wartości rat oraz wartości kredytu – do waluty „franka szwajcarskiego” - ze skutkiem od dnia podpisania umowy oraz przy zachowaniu oprocentowania przewidzianego w umowie (standardowo opartego o stawkę LIBOR). W pozwie dążymy do tego, aby przekonać sąd, iż Państwa kredyt w rzeczywistości nigdy nie był kredytem frankowym lecz złotówkowym.

W ostatnich dniach, również trafiają do nas Klienci, których kredyty frankowe, w związku z nieterminowymi płatnościami spowodowanymi zmieniającą się sytuacją finansową Klientów, zostały wypowiedziane. Powyższe często skutkuje tym, że podmioty rynku finansowego niezwłocznie kierują tego rodzaju sprawy na etap postepowania sądowego. W odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów świadczymy również skuteczną pomoc osobom, które zostały pozwane przez banki z tytułu niespłaconego kredytu tzw. ,,frankowego’’.

Jeżeli szukasz Kancelarii frankowej we Wrocławiu, to trafiłeś idealnie!

Pomoc Kancelarii obejmuje w szczególności:

  • analizę wstępną umowy kredytowej
  • reprezentację w postepowaniu reklamacyjnym/skargowym
  • reprezentację w prowadzonych sprawach sądowych
  • reprezentację i negocjacje w procesie restrukturyzacji zadłużenia czy odfrankowienia kredytu
  • reprezentację w sprawach dochodzenia roszczeń z umów tzw. polisolokat

Wstępna opinia prawna oraz analiza dokumentów przez internet - w sprawie frankowej jest całkowicie bezpłatna – skontaktuj się ze specjalistami Kancelarii uzyskaj opinię na temat swojej umowy kredytowej i zaczynamy działać.

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00