SEPARACJA - PRAWNIK WROCŁAW

Z całą pewnością rozwód, ale i separacja, to często traumatyczne i bardzo stresujące doświadczenia dla obu małżonków. Z tą różnicą, że rozwód postrzegany jest często jako ostateczność.  Alternatywą dla rozwodu jest separacja.

Czytaj więcej...

PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW - adwokat Wrocław

Alimenty zostały co nieco opisane na naszym kancelaryjnym blogu, dlatego tytułem krótkiego wprowadzenia warto wskazać, że alimenty to regularne, obowiązkowe świadczenia pieniężne na rzecz członków rodziny, których celem jest zapewnienie środków utrzymania, a bardzo często także środków wychowania.

Czytaj więcej...

PRZERWA W SPŁACIE KREDYTU

Przerwa w spłacie kredytu lub mówiąc ściślej - zawieszenie spłaty rat kredytu to w dzisiejszej sytuacji wzrostu oprocentowania kredytów lub notowań kursu walut obcych ( jak np. w sytuacji zwyżki kursu franka szwajcarskiego, do którego całe rzesze kredytobiorców zaciągały kredyty mieszkaniowe indeksowane do tej waluty tzw. kredyty frankowe) temat bardzo gorący.

Czytaj więcej...

WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE

Warunkowe przedterminowe zwolnienie to instytucja dzięki której sprawca przestępstwa, zostaje zwolniony z odbycia reszty kary, jeżeli oczywiście dochowa określonych warunków.

Czytaj więcej...

ŚWIADEK W SPRAWIE KARNEJ - kancelaria adwokacka Wrocław

ROLA ŚWIADKA W POSTĘPOWANIU KARNYM

Świadek w ujęciu procesowym jest to osoba powołana przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze lub na etapie sprawy przed sądem do złożenia zeznań dotyczących okoliczności danej sprawy. Zeznania świadka stanowią nie rzadko dowód w postępowaniu o wielkiej wadze. W ujęciu faktycznym świadek to osoba obecna przy zdarzeniu przestępnym lub posiadająca na jego temat wiedzę np. z relacji innych uczestników zdarzeń.

Czytaj więcej...

ZATARCIE SKAZANIA - kancelaria prawna Wrocław

Zatarcie skazania stanowi w pewnym sensie szansę dla byłych skazanych by wykreślono ich z Krajowego Rejestru Karnego. Jeśli sąd orzeknie zatarcie skazania, to w takim przypadku z chwilą orzeczenia dane skazanie uważa się za niebyłe. Oznacza to, że wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych, a osoba skazana otrzymuje możliwość, np. ubiegania się o pracę jako osoba niekarana z tzw. czystą kartą.

Czytaj więcej...

ZAKAZ WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA - adwokat prawa karnego Wrocław

Sąd decydując się orzec karę wobec lekarza za popełnione przestępstwo może orzec dodatkowo środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu. Zakaz zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności gospodarczej jest środkiem karnym orzekanym obok kary.

Czytaj więcej...

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00