PEDOFILIA W INTERNECIE - ART.  200A KK

Pedofilia - uznawana jest za zaburzenie o charakterze psychoseksualnym, w którym osoba dorosła doznaje pobudzenia i zaspokojenia seksualnego dzięki kontaktom seksualnym z dzieckiem niedojrzałym płciowo.

Czytaj więcej...

NARUSZENIE MIRU DOMOWEGO – PRZESTĘPSTWO ART. 193 KK

Naruszenie miru domowego – omawiany występek został uregulowany w art. 193 Kodeksu karnego, za przestępstwo naruszenia miru domowego odpowiada, ten kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza.

Czytaj więcej...

GROŹBY KARALNE - ART 190 KODEKSU KARNEGO

GROŹBY KARALNE 

Groźba szeroko interpretowana to nic innego jak zapowiedź naruszenia jakiegoś dobra.

W znaczeniu prawno-karnym, przestępstwo groźby karalnej zostało ujęte, zgodnie z treścią art. 190 Kodeksu Karnego 

Czytaj więcej...

NIEODPOWIEDNIE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI – ART. 183 KK

Słowem wstępu wypada wskazać, że za przestępstwo przeciwko środowisku w pewnym daleko idącym uproszczeniu i uogólnieniu możemy uznać, takie działanie (czy zaniechanie), które ma szkodliwe skutki dla środowiska naturalnego lub zdrowia ludzi albo stwarza poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Takie działanie może mieć charakter umyślny lub nieumyślny.

Czytaj więcej...

CIĘŻKI USZCZERBEK NA ZDROWIU ART 156 KODEKSU KARNEGO

CIĘŻKI USZCZERBEK NA ZDROWIU - adwokat Wrocław

Uszczerbek na zdrowiu można zdefiniować, jako naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia wywołany u osoby pokrzywdzonej. Zasadnicza różnica między lekkim, średnim, a ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu sprowadza się do rozmiarów skutków zdarzenia.

Czytaj więcej...

ABORCJA - PRZESTĘPSTWO Z ART 152 KK

KRYMINALIZACJA ABORCJI

Słowem wstępu aborcja – to zabieg medyczny przerwania ciąży, stanowi on temat bardzo kontrowersyjny z uwagi na kontekst społeczny, obyczajowy, moralny, etyczny, również i prawny.

Czytaj więcej...

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00