Zarówno odrzucenie spadku, jak i zrzeczenie się dziedziczenia są instytucjami prawa cywilnego. Warto jednak poznać i zrozumieć cel rozróżnienia tych instytucji i sens różnic pomiędzy nimi. Opisywane rozwiązania są to dwie zupełnie odrębne kwestie. Należy pamiętać, że powyższych terminów nie można używać zamiennie, gdyż mimo pozornie podobnego rezultatu w postaci nieotrzymania spadku nie są one takie same, a szczegóły w pewnych sytuacjach potrafią zrobić wielką różnicę.

CO POWODUJE ODRZUCENIE SPADKU I ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA?

Obie instytucje prawne mają tożsamy cel, którym jest nieotrzymanie spadku po osobie zmarłej. Obie wywołują również jednakowy skutek, którym jest odsunięcie od dziedziczenia odrzucającego/ zrzekającego się.

JAKIE SĄ PODOBIEŃSTWA POMIĘDZY ODRZUCENIEM SPADKU, A ZRZECZENIEM SIĘ DZIEDZICZENIA?

Jak wspomniałem powyżej zarówno zrzeczenie się dziedziczenia jak i odrzucenie spadku mają ten sam cel – nieprzyjmowanie spadku po zmarłym. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku potencjalny spadkodawca jest odsunięty, czy pominięty od dziedziczenia. Jeśli chodzi o podobieństwa to na tym wypadałoby zakończyć i stwierdzić, że temat został wyczerpany.

Między tymi instytucjami istnieje natomiast kilka istotnych różnic, wśród których można wymienić:

  • Czas, w którym można podjąć odpowiednie działania;
  • Forma wymagana dla skuteczności tych działań;
  • Wpływ dokonanej czynności na sytuację zstępnych (dzieci, wnuków);
  • Trwałość czynności.

O czym niżej.

JAKIE SĄ PODSTAWOWE RÓŻNICE POMIĘDZY ODRZUCENIEM SPADKU, A ZRZECZENIEM SIĘ DZIEDZICZENIA?

Główne różnice pomiędzy powyższymi instytucjami prawa cywilnego to:

  • Czas, w którym można podjąć działania - odrzucenia spadku dokonuje się już po śmierci spadkodawcy, w terminie sześciu miesięcy od dnia uzyskania informacji o powołaniu do spadku, natomiast zrzeczenia się dziedziczenia dokonuje się jeszcze za życia spadkodawcy.
  • Wymagana forma – przy odrzuceniu spadku oświadczenie woli składa się przed Sądem lub Notariuszem, zaś zrzeczenie się dziedziczenia przybiera postać umowy pomiędzy spadkodawcą i spadkobiercą, sporządzonej w formie aktu notarialnego.
  • Wpływ czynności na sytuację zstępnych (dzieci i wnuków) - odrzucenie spadku nie wyłącza możliwości dziedziczenia przez zstępnych osoby, która spadek odrzuca.

W tym miejscu ważne i warte zaznaczenia jest aby w sytuacji odrzucenia spadku z długami, ażeby uchronić małoletnie dzieci należy odrzucić spadek również w ich imieniu (wymaga to uzyskania zgody Sądu) zaś w sytuacji zrzeczenia się dziedziczenia czynność ta wyłącza możliwość dziedziczenia przez zstępnych, chyba że strony umowy postanowią w umowie inaczej.

  • Trwałość czynności - przy odrzuceniu spadku złożonego oświadczenia woli nie można odwołać, natomiast umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia można uchylić poprzez zawarcie kolejnej umowy (w formie umowy notarialnej).

JAK W ŚWIETLE PRAWA WYGLĄDA SYTUACJA OSOBY ODRZUCAJĄCEJ SPADEK?

Złożenie oświadczenia woli odrzucającego spadek sprawia, iż osoba odrzucająca w tej konkretnej sytuacji traktowana jest jakby nie dożyła otwarcia spadku. Upraszczając oznacza to, że udział w spadku tej konkretnej osoby przypadnie jego zstępnym (dzieciom, wnukom).

JAK WYGLĄDA SYTUACJA PRAWNA ZRZEKAJĄCEGO SIĘ DZIEDZICZENIA?

Spadkodawca i spadkobierca zawierając umowę postanawiają, że strona umowy nie będzie dziedziczyć po spadkodawcy po jego śmierci. Zrzeczenie się dziedziczenia wpływa na sytuację zstępnych inaczej niż odrzucenie spadku. Nie będą oni bowiem dziedziczyć, chyba że w umowie postanowiono inaczej. Podkreślić należy, iż wyżej wymienione rozwiązanie prawne pozbawia również stronę umowy prawa do zachowku.

Ważne !!!! – warto zaznaczyć, że zrzeczenie się dziedziczenia dotyczy tylko dziedziczenia ustawowego, tym samym jeśli odpowiednia umowa została zawarta, ale spadkodawca napisał testament, spadek będzie trzeba odrzucić poprzez złożenie oświadczenia po śmierci spadkodawcy.

Adwokat Wrocław

Bardzo często zdarza się tak, że Klienci w tego typu sprawach potrzebują pomocy kancelarii prawnej. Jeśli szukasz doświadczonego adwokata we Wrocławiu to zachęcamy do kontaktu.

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

 

 

 

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00