Obsługa przedsiębiorców

Oferujemy kompleksową obsługę Klientów biznesowych. Kompleksowa obsługa prawna polega na świadczeniu usług, najczęściej w zakresie poradnictwa prawnego, przygotowywana i opiniowania umów czy też prowadzenia sporów sądowych. Jednak jej zakres może być bardzo szeroki i elastyczny, zmieniać się wraz z nowymi potrzebami naszych Klientów. Usługi Kancelarii nakierowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Jednym z najbardziej kluczowych i Istotnych problemów w prowadzeniu biznesu jest nagromadzenie oraz stopień skomplikowania i szybko pojawiające się zmiany przepisów prawa.

W związku z powyższym Kancelaria Adwokacka Karol Sobkowiak oferuje swoją profesjonalną pomoc i wsparcie.

 

Pomoc ta obejmuje między innymi:

 • tworzenie nowych firm, w tym pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji podmiotów gospodarczych;
 • obsługa prawna funkcjonujących firm w zakresie prawa spółek, w tym obsługa organów spółek, opracowywanie tekstów ich uchwał;
 • prawo cywilne, w szczególności prawo umów handlowych, w tym sporządzanie projektów umów i uczestnictwo w negocjacjach;
 • obsługa prawna inwestycji budowlanych,
 • obsługa prawna rynku nieruchomości, m.in. badanie stanu prawnego, prowadzanie niezbędnych procedur administracyjnych i sądowych, formułowanie umów, uczestnictwo w negocjacjach;
 • prowadzenie procesów sądowych i zastępstwo prawne przed organami administracji;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • prawo administracyjne, w tym uzyskiwanie na rzecz klientów zezwoleń, koncesji i przeprowadzanie innych procedur administracyjnych związanych z obsługą biznesu
 • prawo ubezpieczeń i reasekuracji, w tym również obsługa zakładów ubezpieczeń;
 • prawo pracy, w tym sporządzanie umów o pracę, zagadnienia związane z rozwiązywaniem stosunków pracy, sporządzanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania umów o zakazie konkurencji;
 • prawo upadłościowe, tj. prowadzenie postępowań upadłościowych, układowych, naprawczych i likwidacyjnych;
 • reprezentację w sprawach spornych poprzedzającą postępowanie sądowe lub administracyjne, w tym negocjacje, mediacje, ugody, umożliwiające pozytywne rozstrzygnięcie sporu bez konieczności wszczynania procedur sądowych lub administracyjnych;

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00