PROWADZENIE POJAZDU BEZ UPRAWNIEŃ

PROWADZENIE POJAZDU PO COFNIĘCIU UPRAWNIEŃ – ADWOKAT WROCŁAW

Przestępstwo prowadzenia pojazdu po cofnięciu uprawnień, a potocznie jazda bez uprawnień, zostało uregulowane w –

Czytaj więcej...

OSZUSTWO KOMPUTEROWE – PRZESTĘPSTWO Z ART. 287 KK

PRZESTĘPSTWO OSZUSTWA KOMPUTEROWEGO – ADWOKAT WROCŁAW

Określony w art. 287 kk typ czynu zabronionego jest przestępstwem powszechnym, podobnie jak klasyczna forma oszustwa z art. 286 Kodeksu Karnego (omawiana w oddzielnym wpisie).

Czytaj więcej...

NOWY ZWIĄZEK A ROZWÓD

NOWY ZWIĄZEK W TRACKIE SPRAWY O ROZWÓD A ORZECZENIE O WINIE

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Rozwód może być orzeczony z wyłącznej winy jednej strony, z winy obojga małżonków lub na zgodny wniosek stron Sąd zaniecha orzekania o winie.

Czytaj więcej...

TYMCZASOWE ARESZTOWANIE A ZAGROŻENIE SUROWĄ KARĄ

TYMCZASOWE ARESZTOWANIE - adwokat Wrocław 

Tymczasowe aresztowanie i pozostałe środki zapobiegawcze można stosować, jeżeli zachodzą okoliczności takie jak uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się oskarżonego, jak również w sytuacji kiedy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał inne osoby do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne.

Czytaj więcej...

OSZUSTWO – PRZESTĘPSTWO Z ART. 286 KK

PRZESTĘPSTWO OSZUSTWA – ADWOKAT WROCŁAW

Określony w art. 286 § 1 typ czynu zabronionego jest przestępstwem powszechnym.

Zgodnie z obowiązującym prawem karnym, oszustwo to:

Czytaj więcej...

DOZÓR ELEKTRONICZNY - ZMIANA HARMONOGRAMU DNIA - ADWOKAT WROCŁAW

Dozór Elektroniczny doczekał się już omówienia na kancelaryjnym blogu, natomiast doszedłem do wniosku, że pewne elementy związane z odbywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego zasługują na szczególne potraktowanie, jednym z takich elementów jest możliwość zmiany harmonogramu dnia już w trakcie realizowania tzw. dozoru elektronicznego.

Czytaj więcej...

DOZÓR ELEKTRONICZNY - ZMIANA MIEJSCA ZAMIESZKANIA - ADWOKAT WROCŁAW

Dozór Elektroniczny doczekał się już omówienia na naszym kancelaryjnym blogu – dlatego też zapraszam do lektury pozostałych materiałów o tematyce związanej z dozorem elektronicznym, natomiast doszedłem do wniosku, że pewne elementy związane z odbywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego zasługują na szczególne potraktowanie.

Czytaj więcej...

ZERWANIE BRANSOLETY DOZORU ELEKTRONICZNEGO

Dozór Elektroniczny doczekał się już omówienia na naszym kancelaryjnym blogu – dlatego też zapraszam do lektury pozostałych materiałów o tematyce związanej z dozorem elektronicznym, natomiast doszedłem do wniosku, że pewne elementy związane z odbywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego zasługują na szczególne potraktowanie.

Czytaj więcej...

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00