DOZÓR ELEKTRONICZNY - adwokat Wrocław

Dozór elektroniczny to NIEIZOLACYJNY system wykonywania orzeczonej kary pozbawienia wolności. W bardzo dużym skrócie można powiedzieć, iż omawiane rozwiązanie ma na celu kontrolę realizacji przez osobę skazaną, obowiązków nałożonych przez sąd przy użyciu środków technicznych.

Czytaj więcej...

RECYDYWA - JEJ RODZAJE I KONSEKWENCJE

Powrót tego samego sprawcy do przestępstwa określany jest mianem recydywy. W polskim systemie prawnym wyróżniono dwie formy recydywy – tzw. recydywa podstawowa lub inaczej zwykła i recydywa wielokrotna lub inaczej mówiąc multirecydywa.

Czytaj więcej...

MAŁŻEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE - kancelaria prawna Wrocław

MAŁŻEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE – JAKIE PRAWO OBOWIĄZUJE?

Gdy mamy do czynienia z małżeństwem międzynarodowym, bardzo ważna jest kwestia świadomości, jakie przepisy i regulacje prawne (którego kraju) znajdą zastosowanie.

Sprawy małżeńskie regulują art. 48-63 Prawa Prywatnego międzynarodowego (p.p.m.), m.in:

  • art. 48-49 dotyczą materialnych i formalnych wymogów zawarcia małżeństwa,
  • art. 50-53, które poruszają kwestię stosunków między małżonkami,
  • art. 54, regulujący sprawy związane z separacją i rozwodem.

Czytaj więcej...

PODZIAŁ MAJĄTKU PO ROZWODZIE - kancelaria adwokacka Wrocław

Drogi czytelniku, jeśli znalazłeś się w sytuacji przed podjęciem decyzji o uregulowaniu spraw majątkowych po rozwodzie, stawiasz sobie pytania - jak podzielić majątek? Jak wygląda podział majątku po rozwodzie? Jak to zrobić? Od czego zacząć? Komu Sąd przyzna nieruchomość? Co to jest majątek wspólny, a co wchodzi w skład majątku osobistego?

Mam niekrytą nadzieję, że ten artykuł dostarczy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i rzuci światło na temat podziału majątku po rozwodzie.

Czytaj więcej...

ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA NIEUDANY ZABIEG KOSMETYCZNY

Zabiegi kosmetyczne czy zabiegi z zakresu szeroko pojętej medycyny estetycznej w swoim podstawowym założeniu mają za zadanie poprawę jakości życia klientów, pacjentów. Wskazane dyscypliny pozwalają przy zastosowaniu różnych metod, na usunięcie czy zniwelowanie niedoskonałości o różnym podłożu, co przy prawidłowo wykonanych zabiegach powinno przekładać się na satysfakcję klientów z własnego wyglądu.

Czytaj więcej...

ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO ZACHOWKU - prawnik Wrocław

Słowem wprowadzenia zachowek to ogólnie ujmując, instytucja prawa spadkowego, mająca na celu ochronę najbliższych osób spadkodawcy przed dowolnym korzystaniem przez niego ze swobody testowania i rozporządzania jeszcze za życia swoim majątkiem w drodze darowizn.

Czytaj więcej...

RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE RZECZY - ADWOKAT WROCŁAW

PODSTAWOWE PRZEPISY STANOWIĄCE O RĘKOJMI

Przepisy dotyczące instytucji rękojmi za wady znajdują się w księdze trzeciej – zobowiązania, tytule XI w dziale II w szczególności - art. 556 i następne kodeksu cywilnego. Przepisy dotyczące rękojmi za wady znajdujące się w kodeksie cywilnym mają zastosowanie zarówno do obrotu między konsumentem a przedsiębiorcą, a także między przedsiębiorcami.

Czytaj więcej...

SPRZEDAŻ MIESZKANIA Z KREDYTEM

Kredyt hipoteczny to bardzo poważne zobowiązanie, które często towarzyszy kredytobiorcy przez 20-30 lat. Czasami w życiu zdarzają się jednak takie sytuacje, które zmuszają kredytobiorcę  do sprzedaży nieruchomości, jeszcze przed spłatą zaciągniętego zobowiązania.

Czytaj więcej...

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00