NARUSZENIE NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ – OPIS PRZESTĘPSTWA

Omawiane przestępstwo zostało ujęte w art. 217 Kodeksu Karnego. Zgodnie z treścią komentowanego artykułu, kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

W zakres przestępstwa wchodzą czynności oddziałujące na ciało innej osoby (pokrzywdzonego), które są przez tą osobę nieakceptowane. Warunkiem do uznania naruszenia jest więc wymiar fizyczny. Wartym podkreślenia jest fakt, że taki bezprawny czyn nie musi powodować obrażeń ciała. Dla bytu omawianego przestępstwa – działanie sprawcy musi jednoznacznie stanowić atak na strefę cielesną pokrzywdzonego.

Oznacza to tyle, że naruszenie nietykalności cielesnej musi mieć wymiar fizyczny (a nie np. słowny), przy czym nie musi łączyć się z zadaniem bólu czy też powstaniem śladów na ciele. Nie jest tu bowiem aż tak istotne narażenie zdrowia pokrzywdzonego (o tym stanowią inne przepisy Kodeksu Karnego), ile naruszenie godności ofiary.

Naruszenia nietykalności cielesnej może polegać na m.in. :

  • Popchnięciu
  • Uderzeniu pokrzywdzonego
  • Opluciu
  • Spoliczkowaniu
  • Szarpaniu
  • Oblaniu cieczą
  • Przytrzymaniu wbrew woli

 

PRZEDMIOT OCHRONY

Przedmiotem ochrony przestępstwa z art. 217 k.k. jest nietykalność cielesna człowieka, która jednocześnie mieści się w szerokim katalogu dóbr osobistych i jest rozumiana jako wolność od fizycznych oddziaływań na ciało ludzkie oraz wolność od niepożądanych doznań.

 

NARUSZENIE NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ - TRYB ŚCIGANIA PRZESTĘPSTWA

Postępowanie o czyn z art. 217 k.k. toczy się w trybie prywatnoskargowym. W tej postaci procesu nie prowadzi się postępowania przygotowawczego, a ewentualne czynności dowodowe przeprowadza się na wniosek oskarżyciela prywatnego, tudzież z urzędu w myśl art. 488 § 2 k.p.k. już po wniesieniu prywatnego aktu oskarżenia.

 

GROŻĄCA KARA

Sprawca przestępstwa z art. 217 KK tj. za naruszenie nietykalności cielesnej innej osoby podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

W art. 217 § 2 KK przewidziany został jednak szczególny przypadek instytucji odstąpienia od wymierzenia kary, w sytuacji kiedy naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego (tzw. prowokacja przez pokrzywdzonego) albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności również w stosunku do początkowego sprawcy.

W tym przypadku z art. 217 § 2 KK, sąd może odstąpić od wymierzenia kary ale nie oznacza to, że kategorycznie musi tak postąpić, w tym zakresie sąd ma duże pole uznaniowe i interpretacyjne w kontekście każdej indywidualnej sprawy.

 

Ważne !!! Naruszenie nietykalności cielesnej art. 217 § 1 k.k. może być realizowane z rozmaitą motywacją, w tym także z motywacją o charakterze seksualnym.

 

Ważne !!! Należy pamiętać, iż postępowanie o czyn stypizowany w art. 217 k.k. toczy się w tzw. trybie prywatnoskargowym (osoba pokrzywdzona samodzielnie lub z pomocą adwokata sporządza prywatny akt oskarżenia i wnosi go do sądu).

 

Ważne !!! Naruszeniem nietykalności cielesnej są wszystkie czynności oddziałujące na ciało innej osoby, które nie są przez nią akceptowane. Naruszenie nietykalności cielesnej nie musi łączyć się z powstaniem obrażeń, jednakże musi mieć ono wymiar fizyczny.

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Wrocław

Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00