Alimenty zostały co nieco opisane na naszym kancelaryjnym blogu, dlatego tytułem krótkiego wprowadzenia warto wskazać, że alimenty to regularne, obowiązkowe świadczenia pieniężne na rzecz członków rodziny, których celem jest zapewnienie środków utrzymania, a bardzo często także środków wychowania.

Co jedna, gdy alimenty tzn. kwota alimentów już obowiązująca (czy to przez wyrok w przedmiocie alimentów czy ugodę) pozostaje niewystarczająca dla potrzeb osoby uprawnionej, np. w sytuacji kiedy dziecko rośnie, jest starsze i jego potrzeby również z tego powodu wzrastają? Często zdarza się bowiem tak, że uzasadnione potrzeby dziecka wzrastają, a kwota alimentów pozostaje bez zmian. W treści artykułu postaram się wyjaśnić jakie możliwości dają nam przepisy prawa.

 

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW?

Pozew w sprawie o podwyższenie alimentów może złożyć osoba sprawująca opiekę nad członkiem rodziny, na którego wypłacane są alimenty lub bezpośrednio ta osoba, która alimenty otrzymuje.

 

KIEDY MOŻNA SIĘ STARAĆ O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW?

Podwyższenie alimentów nie jest możliwe zawsze i w każdym przypadku. Podwyższenie alimentów zależy od spełnienia konkretnych przesłanek.

Jak zapewne dobrze już wiesz z lektury naszych blogowych artykułów, właściwy sąd ustalając wysokość alimentów bierze pod uwagę możliwości majątkowe oraz zarobkowe zobowiązanego do zapłaty alimentów, a także usprawiedliwione potrzeby małoletniego dziecka. Sąd orzeka na podstawie stanu stwierdzonego w chwili wydawania wyroku. Wysokość alimentów nie jest ustalana jednorazowo raz na zawsze, a przynajmniej nie musi tak to wyglądać. Bowiem zarówno sytuacja rodzica zobowiązanego do płatności alimentów, majątkowa czy dochodowa może ulec zmianie. Drugim i często koronnym argumentem w tego rodzaju sprawach jest sytuacja, że od poprzedniego wyroku uległy zmianie uzasadnione potrzeby dziecka.

Podsumowując, jeśli od momentu wydania wyroku w przedmiocie alimentów doszło do zmiany sytuacji majątkowej i zarobkowej zobowiązanego do alimentacji, czy zmiany tego rodzaju, że od poprzedniego wyroku uległy zmianie uzasadnione potrzeby dziecka – możliwe jest dochodzenie o podwyższenie alimentów, jak również wystąpienie do sądu z pozwem o zmianę wysokości alimentów.

W zależności od zaistniałej sytuacji w danej sprawie można wnioskować o obniżenie, podwyższenie lub uchylenie alimentów.

Najczęstsze okoliczności, powody zmian na tym polu:

 • Zobowiązany do alimentacji otrzymał podwyżkę lub zmienił pracę na lepiej płatną
 • Dziecko zobowiązanego do alimentacji usamodzielniła się finansowo
 • Dziecko zobowiązanego do alimentacji, przerwało naukę oraz rozpoczęło pracę zarobkową
 • Dziecko zobowiązanego do alimentacji uzyskało pełnoletność
 • Po wyroku w którym orzeczono alimenty wzrosły wydatki związane z dorastaniem dziecka
 • Pogorszył się stan zdrowotny osoby uprawnionej do alimentacji
 • Zmniejszyły się możliwości zarobkowe drugiego rodzica np. w związku z ciężką chorobą, z którym dziecko mieszka.

 

DO JAKIEJ KWOTY MOŻNA PODWYŻSZYĆ ALIMENTY?

Prawo nie określa maksymalnej wysokości alimentów ani ściśle konkretnego terminu, czy wieku dziecka do kiedy alimenty powinny być płacone. Tak jak już wspominaliśmy, przy ustalaniu kwoty alimentów sąd bierze pod uwagę uzasadnione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe - dochodowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji w danym czasie.

 

JAK CZĘSTO MOŻNA SKŁADAĆ POZEW O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW?

Podobnie jak w przypadku maksymalnej wysokości alimentów, prawo również nie definiuje okresu czasu, jaki musi minąć pomiędzy kolejnymi sprawami alimentacyjnymi.

Podstawą prawną roszczenia o podwyższenie alimentów zawartego w pozwie jest przepis art. 138 KRO (Kodeks rodzinny i opiekuńczy), zgodnie z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumieć należy zmianę tych okoliczności, które wyznaczają zakres obowiązku alimentacyjnego. W myśl art. 135 § 1 KRO są to, z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, zaś z drugiej możliwości zarobkowe zobowiązanego.

Istotą postępowania w przedmiocie zmiany obowiązku alimentacyjnego jest zatem porównanie sytuacji istniejącej w chwili orzekania z warunkami istniejącymi w chwili, gdy zakres obowiązku alimentacyjnego został ustalony po raz ostatni.

Podsumowując, Sąd bierze pod uwagę, czy doszło do istotnej „zmiany okoliczności” w porównaniu z ostatnią sprawą.

 

CZY DZIECKO PEŁNOLETNIE MOŻE ZŁOŻYĆ POZEW O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW?

Uzyskanie pełnoletności przez dziecko nie zwalnia automatycznie rodziców z obowiązku alimentacyjnego. Dziecko już po osiągnięciu pełnoletności może tak samo otrzymywać alimenty, jeżeli nie jest w stanie samodzielnie zaspokajać swoich potrzeb życiowych.

Dziecko pełnoletnie może również samodzielnie wystąpić z pozwem o podwyższenie alimentów.

 

JAKIE DOKUMENTY WARTO DOŁĄCZYĆ DO POZWU O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW?

To, jakie dokumenty należy załączyć do pozwu o podwyższenie alimentów, zależy przede wszystkim od indywidualnej sytuacji w każdej sprawie i okolicznościach jakie zamierzamy przed Sądem udowadniać. Mogą to być m.in.:

 • Szeroko pojęta dokumentacja lekarska (jeżeli osoba wnioskująca powołuje się na problemy zdrowotne dziecka),
 • zaświadczenie o przyjęciu na uczelnie, studia wraz z kwotą czesnego, opłat za stancję itp.
 • rachunki związane z utrzymaniem dziecka,
 • zaświadczenie o dochodach rodzica, pod którego opieką jest dziecko (np. w sytuacji pogorszenia się możliwości zarobkowych tego rodzica).

Adwokat Wrocław - alimenty

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w postaci doświadczonego prawnika z Wrocławia w sprawie alimentów to zapraszamy Cię do kontaktu!

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Wrocław

Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00