HEJT – CO TO TAKIEGO ?

Hejt to pojęcie pochodne z angielskiego słowa - hate - które oznacza nienawiść. To szeroko rozumiane zjawisko, z którym można się spotkać w Internecie ale nie tylko.

Hejt to działanie, które bierze się w głównej mierze z pogardy, nienawiści i zawiści, nacechowane agresywnie, to np. nieprzyjemne, pełne pogardy i nienawiści słowa i działania, które wymierzone są w daną osobę lub grupę osób. Można również hejt, określić jako pewien sposób prześladowania drugiej osoby.

 

HEJT W INTERNECIE - ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

Hejt w Internecie jest zjawiskiem stosunkowo nowym, pojawił się wraz z powstaniem licznych forów dyskusyjnych i portali społecznościowych, zyskujących coraz większą popularność na świecie, nie tylko wśród osób młodych.

W rozumieniu prawno-karnym hejt jest stosunkowo często kojarzony z dwoma przestępstwami, a mianowicie z przestępstwem zniesławienia i przestępstwem znieważenia. O zniesławieniu pisałem już na naszym kancelaryjnym blogu, zapraszamy więc do odszukania i lektury artykułu.

Jak już wskazałem powyżej osoba dopuszczająca się hejtu w Internecie może zostać oskarżona o zniesławienie lub znieważenie.

W skrócie zniesławienie opisane w art. 212 kodeksu karnego polega na tym, że sprawca pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Przykładem  hejtu w kontekście tego przepisu, może być sytuacja w której sprawca (hejter) pisze na forum internetowym, że prezes firmy jest złodziejem, oszustem i okrada pracowników. Nadto żeby mówić o odpowiedzialności karnej muszą zaistnieć przesłanki – mianowicie że tak rozpowszechniane informacje nie są prawdziwe, a ich rozpowszechnianie ma na celu jedynie zdyskredytowanie ofiary w opinii innych osób.

Znieważenie opisane w art. 216 kodeksu karnego polega na skierowaniu wobec innej osoby słów i realizowaniu przez hejtera działań godzących w szeroko pojętą godność danej osoby, np. przez słowa obelżywe lub ośmieszające, niedające się zracjonalizować.

Niewątpliwie ocena czy dobro osobiste w postaci czci człowieka, jego godności, dobrego imienia zostało zagrożone lub naruszone wymaga zastosowania kryteriów o charakterze obiektywnym, istotny jest zatem odbiór danej wypowiedzi przez osoby trzecie i samego pokrzywdzonego również.

Innymi popularnymi przestępstwami związanymi z hejtem w Internecie jest też groźba karalna lub publiczne znieważanie grupy ludności albo poszczególnych osób z powodu ich przynależności narodowej, etnicznej, rasowej czy wyznaniowej.

 

CO GROZI ZA HEJT W INTERNECIE?

Za przestępstwa zniesławienia i znieważenia popełnione za pomocą środków masowego komunikowania, grożą kary nawet pozbawienia wolności do 1 roku.

Jak widać, kara za mowę nienawiści i hejt może być wysoka. Należy zdawać sobie sprawę, że sprawca hejtu nie jest w Internecie anonimowy, a właściwe organy ścigania posiadają środki umożliwiające ustalenie tożsamości osób popełniających przestępstwa za pośrednictwem Internetu.

 

SKUTKI HEJTU

Hejt sprawia, że osoba nim skrzywdzona żyje w coraz większym stresie i uczuciu wstydu czy strachu przed opinią innych. W konsekwencji u osoby pokrzywdzonej mogą wystąpić objawy jak bezsenność, nerwice, stany lękowe, stany depresyjne, depresja o różnym natężeniu. Najdalej idącym skutkiem hejtu i jego tragiczną konsekwencją mogą być myśli, czy co gorsza próby samobójcze osoby dotkniętej hejtem.

Z uwagi na powyższe omawianego zjawiska nie wolno tolerować czy lekceważyć, dlatego gorąco zachęcam do walki o swoje prawa w sytuacji pokrzywdzenia mową nienawiści.

 

Ważne!!! Mowa nienawiści nie może zastępować rzeczowej krytyki, a wolność wyrażania swoich poglądów nie oznacza wolności na znieważanie.

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Wrocław

Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00