Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców na gruncie prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Profesjonalizm i fachowość świadczonej pomocy przekłada się na budowanie wieloletnich, stałych i pewnych relacji z naszymi Klientami.

Działania specjalistów Kancelarii Adwokackiej Karol Sobkowiak cechują się również tym, że oferowane usługi nie polegają wyłącznie na pomocy prawnej, ale również w miarę potrzeb konkretnego Klienta -  na zorganizowaniu całego procesu związanego z kierunkiem działania przedsiębiorcy.

Doradztwo prawne udzielane jest podmiotom gospodarczym w ramach doraźnych usług oraz stałej obsługi prawnej.

 

Usługi świadczone przez Kancelarię na rzecz podmiotów gospodarczych obejmują w szczególności:

 • wybór optymalnej formy prowadzenia działalności od strony prawnej,
 • reprezentację przed sądami i organami administracji,
 • przygotowywanie oraz analizę wewnętrznych aktów prawnych przedsiębiorstwa,
 • obsługę kontraktów handlowych,
 • zmianę formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności, w tym tworzenie, przekształcanie, łączenie, podział oraz likwidację spółek handlowych,
 • obsługę prawną oraz zastępstwo na posiedzeniach organów spółek handlowych,
 • opracowywanie i opiniowanie umów,
 • doradztwo prawne w bieżącej działalności,
 • windykację należności,
 • udział w negocjacjach i spotkaniach mediacyjnych,
 • ochronę interesów Klientów w sądowym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,
 • przeprowadzanie postępowań naprawczych oraz upadłościowych zarówno układowych jak i związanych z likwidacją majątku.

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00