Pomoc frankowiczom

Wziąłeś kredyt we frankach, a jego rata dzisiaj mocno obciąża Twój budżet? Spłacasz raty w wysokości znacznie przewyższających prognozy jakie przedstawiał przed Tobą bank w chwili zawierania umowy kredytowej? Może spłaciłeś już kredyt frankowy w całości lub w znacznej części? Czujesz się wprowadzony w błąd i wykorzystany przez bank, który udzielił Ci kredytu? Co możesz teraz z tym zrobić?

Właśnie teraz masz szansę odzyskać wpłacone pieniądze, skontaktuj się z adwokatem i opowiedz o swoim problemie.

Kancelaria Adwokacka adwokat Karol Sobkowiak z Wrocławia i członkowie zespołu do spraw pomocy frankowiczom świadczą kompleksową pomoc prawną dedykowaną dla osób indywidualnych, kredytobiorców posiadających kredyt waloryzowany kursem franka szwajcarskiego.

Oferujemy pomoc dla osób mających kredyt indeksowany lub denominowany do franka szwajcarskiego. Taka pomoc jest realna i w znacznej części to od Ciebie zależy czy uda się odzyskać kwotę nadpłaconych na rzecz banku środków. Możesz podjąć odpowiednie kroki w celu poprawy swojej sytuacji finansowej i uwolnić się od wysokiego zadłużenia. Istnieją rozwiązania prawne, które umożliwiają obniżenie rat kredytu czy ogólne zmniejszenie zadłużenia z tytułu kredytu, czy finalnie odzyskanie nadpłaconego kapitału.

Według dostępnych szacunków NIK,  w Polsce w okresie największej popularności kredytów tzw. waloryzowanych, denominowanych, indeksowanych tylko w latach 2005–2010, banki udzieliły Polakom ok. 900 tysięcy kredytów frankowych. Na ich atrakcyjność wpłynęły m.in. niski kurs franka szwajcarskiego (CHF) oraz niższe oprocentowanie w stosunku do kredytów w złotówkach (PLN).

W trakcie zawierania umów z bankami, konsument – kredytobiorca często nie miał świadomości podczas podpisywania umowy o kredyt indeksowany czy denominowany, jakie konsekwencje niosą za sobą wahania kursu waluty CHF i jaki będzie to miało wpływ na wysokość ich zobowiązania w latach przyszłych. Dodatkowo sieć niejasnych umownych zapisów, brak transparentności w przedstawieniu stosowanego przez bank mechanizmu przeliczeniowego który często mógł być zmieniany jednostronnie przez banki, przy jednoczesnym braku określenia w umowie jasnych i przejrzystych warunków takiej zamiany kursu, przyczynił się do tego, że Kredytobiorca bardzo często miał poczucie, że został wprowadzony w błąd.

Należy podkreślić, że stale rosnąca świadomość Frankowiczów na temat sytuacji w jakiej się znaleźli powoduje, że Kredytobiorcy szukają pomocy w różnych instytucjach i organach państwowych, jednak w ocenie specjalistów Kancelarii Adwokackiej Karol Sobkowiak z Wrocławia dopiero wystąpienie z roszczeniem wobec banku w sprawie indywidualnej niesie za sobą realne możliwości wygranej i odzyskania nadpłaconych, niesłusznie pobranych przez banki kwot.

Doświadczenie zespołu Kancelarii, w tym adwokata Karola Sobkowiaka z Wrocławia dotyczy kredytów indeksowanych oraz denominowanych, udzielanych w latach ubiegłych przez wszystkie banki prowadzące działalność na terenie Polski. Na etapie początkowej współpracy możesz oczekiwać, że specjalnie dla Ciebie każdorazowo przygotujemy indywidualną analizę prawną w postaci opinii, w której otrzymasz jasną odpowiedź - czy sprawa nadaje się do dalszego prowadzenia, jak będzie wyglądać procedura zarówno przedsądowa oraz już na etapie sądowym w danej sprawie, o jakie szacowane korzyści możesz się starać oraz ile wynosi wynagrodzenie Kancelarii w indywidualnie omawianej sprawie. Każda sprawa obsługiwana przez Kancelarię jest traktowana indywidualnie i z zachowaniem najwyższych standardów. 

Pomoc Kancelarii obejmuje w szczególności:

  • analizę wstępną umowy kredytowej
  • reprezentację w postepowaniu reklamacyjnym/skargowym
  • reprezentację w prowadzonych sprawach sądowych
  • reprezentację i negocjacje w procesie restrukturyzacji zadłużenia czy odfrankowienia kredytu
  • reprezentację w sprawach dochodzenia roszczeń z umów tzw. polisolokat

Nasza opinia prawna w sprawie frankowej jest bezpłatna !!!

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00