Odszkodowania

Masz trudności z uzyskaniem odszkodowania lub wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie jest rażąco niskie? Ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci odszkodowania oraz innych należnych Ci świadczeń? Kancelaria Adwokacka Karol Sobkowiak pomoże Ci dochodzić roszczeń z tytułu szkód majątkowych i osobowych.

Pomagamy uzyskać odszkodowanie z szeroko pojętych polis ubezpieczenia OC, w szczególności OC komunikacyjnego, autocasco, OC przedsiębiorcy, OC rolniczego, a także z ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia NNW i rozmaitych konstrukcji dotyczących ubezpieczenia na życie.

Kancelaria Adwokacka Karol Sobkowiak  pomaga w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia za doznane krzywdy m.in. za błąd medyczny, błąd lekarski, błędną diagnostykę czy nieprawidłowo przeprowadzone zabiegi lecznicze.

W obszarze działalności Kancelarii znajdują się sprawy o odszkodowania: powypadkowe oraz wypadkowe, za doznany uszczerbek na zdrowiu jak również postepowania o zasądzenie renty.

Z pomocą Kancelarii możesz dochodzić ponadto odszkodowania przy szkodach powstałych w wyniku pożaru, dewastacji mienia, zalania, szkodach związanych z działalnością przedsiębiorstwa, szkodach gospodarczych.

Kancelaria Adwokacka Karol Sobkowiak z Wrocławia pomogła już wielu Klientom. Jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie lub zwiększyć jego wysokość - skontaktuj się z profesjonalista.

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00