Przede wszystkim rozwód to wielki wstrząs i niewyobrażalny stres dla jego uczestników, w języku prawniczym natomiast rozwód to rozwiązanie małżeństwa przez sąd, wówczas gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Oznacza to, że między nimi została zerwana wszelka istniejąca do tej pory więź duchowa, fizyczna i gospodarcza, a opierając się na doświadczeniu życiowym można przyjąć, że powrót małżeństwa do wspólnego pożycia nie nastąpi.

Doszedłem do przekonania, że warto wskazać Państwu w tym trudnym dla Państwa momencie, w jaki sposób można właściwie przygotować się do sprawy rozwodowej.

Kancelaria rozwodowa Wrocław

W mojej opinii jeśli już znalazłeś/aś się w sytuacji kiedy rozważasz złożenie pozwu rozwodowego warto wiedzieć jakie czynności,  będziesz musiał wykonać w swojej sprawie o rozwód. Oczywiście nie jest to wyczerpująca i szczegółowa lista, z tego prostego powodu, że każda sprawa jest inna, a strategia procesowa w każdej sprawie może się trochę różnić w zależności od oczekiwań Klienta oraz dostępnych dowodów. Mam nadzieje, że pomimo to, tych parę wskazówek zawartych poniżej okaże się przydatne.

  1. Po pierwsze musisz przygotować poprawny pod względem formalnym pozew o rozwód, albo odpowiedź na pozew o rozwód (Ważne! Czas na przygotowanie pozwu o rozwód jest w zasadzie nieograniczony i zależy od Twojej woli, to Ty decydujesz kiedy go sporządzisz i złożysz do Sądu, jednak na sporządzenie odpowiedzi na pozew o rozwód masz tylko 14 dni);
  2. Do przygotowanych pism procesowych musisz przygotować odpowiednie załączniki, a także złożyć wymagane prawem odpisy pism i załączników;
  3. Przygotować wniosek o zabezpieczenie powództwa w zakresie alimentów, kontaktów z dziećmi, sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, odpowiedź na taki wniosek, a często także zażalenie do sądu apelacyjnego (Ważne! instytucja zabezpieczenia w toku procesu cywilnego służy zapobieżeniu ewentualnym negatywnym skutkom toczącego się postępowania, jej głównym celem jest ochrona interesów strony postępowania jeszcze w czasie toczącego się postepowania);
  4. Wziąć udział w rozprawie przed sądem (okręgowym), na której powinieneś ustnie przedstawić swoje stanowisko w sprawie oraz ustosunkować się możliwie precyzyjnie i szczegółowo do twierdzeń, wniosków i żądań drugiej strony;
  5. Prawidłowo sformułować swoje żądania, twierdzenia i wnioski  w przedmiocie sposobu rozwiązania małżeństwa, wysokości należnych alimentów na dzieci, zasad sprawowania opieki i władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Musisz pamiętać, że w sądzie obowiązuje zasada, że ta strona która czegoś się domaga musi swoje żądanie uzasadnić i udowodnić i to na Tobie spoczywa ten obowiązek (Ważne! możesz przedstawić np. dowody co do zdolności zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do zapłaty alimentów i uzasadnionych potrzeb uprawnionego, przedstawiać rachunki za utrzymanie swoje i dzieci, zaświadczenia z poradni psychologicznych, z placówek oświatowych itd.);
  6. We wskazanych przez sąd terminach odpowiadać na wszelkie pisma sądowe czy przedstawiać na żądanie sądu odpowiednie dokumenty (Ważne! Trzeba tego pilnować),
  7. Zastanowić się i szczegółowo określić dokumenty, w których posiadaniu jest Twój małżonek, a mogłyby posłużyć przedstawianiu Twojego stanowiska np. zaświadczenia podatkowe itd. Powinieneś zastanowić się i wypisać wszystkie dowody jakimi dysponujesz nadto określić tzw. tezy dowodowe czyli jaki konkretny fakt dany dowód ma udowadniać, na szczególną uwagę zasługuje sporządzenie listy świadków do Twojej sprawy, świadek powinien mieć wiedzę czy to bezpośrednią czy pośrednią, na temat okoliczności, faktów ważnych z punktu widzenia sądu tj. dotyczących trwałego i zupełnego rozkład pożycia, przyczyn, winy, kwestii dotyczących alimentów czy też realizowania kontaktów;
  8. Powinieneś przygotować się do przesłuchania świadków oraz przesłuchać ich przed sądem, w tym celu warto sporządzić listy pytań do świadków, które zechcesz zadać na sali sądowej.
  9. Wbrew powiedzeniu, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła, warto być ciekawym i zasięgać informacji, np. warto przygotowując się do sprawy rozwodowej zapoznać się z orzeczeniami sądów powszechnych, które zapadały w sprawach o rozwód i poszukać przypadków podobnych do Twojej sprawy;
  10. W każdej sprawie przed sądem warto mieć pomysł na poprowadzenie sprawy, porządek w głowie i porządek w dokumentach. Warto posiadać przygotowane i posegregowane kserokopie wszystkich pism i dowodów złożonych do sądu, może się bowiem ta zdarzyć, że na rozprawie sąd zażąda udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące treści i znaczenia złożonych przez Ciebie dokumentów;

Warto wiedzieć, że sprawę o rozwód możesz poprowadzić samodzielnie i jest to często spotykane (w znacznej mierze ten wpis na blogu jest adresowany właśnie dla takich osób), ale możesz również skorzystać ze wsparcia i pomocy adwokata rodzinnego, który chłodnym okiem i profesjonalnie w tym ciężkim dla Ciebie okresie zadba o Twoje interesy.

Niezależnie czy zdecydujesz się na prowadzenie sprawy rozwodowej własnymi siłami czy z pomocą adwokata rodzinnego, w mojej opinii zanim sprawa o rozwód trafi na wokandę, warto skorzystać z porady prawnej u adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym i opiekuńczym.

Doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych i liczne rozmowy ze skonfliktowanymi stronami pokazało mi, że za pośrednictwem adwokata często udaje się pewne kwestie uregulować w ramach czynności pozasądowych, np. zawarcie ugody w kwestii podziału majątku po rozwodzie czy poczynić ustalenia dotyczące wspólnej opieki nad dziećmi w formie pisemnego planu wychowawczego.

Jeśli mój wpis skłonił Cię do zastanowienia, masz pytania czy wątpliwości dotyczące Twojej konkretnej sprawy to zapraszam do kontaktu z naszą kancelarią rozwodową we Wrocławiu.

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

 

 

 

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00