Naruszenie miru domowego – omawiany występek został uregulowany w art. 193 Kodeksu karnego, za przestępstwo naruszenia miru domowego odpowiada, ten kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza.

Mir domowy można rozumieć jako wolność niezakłóconego korzystania z domu, mieszkania czy innego lokalu, pomieszczenia, terenu.  

Prawo do niezakłóconego korzystania obejmuje więc:

  • lokal mieszkalny, mieszkanie lub dom
  • lokal użytkowy jak sklep, siedziba firmy
  • garaż, piwnica, magazyn, altana
  • ogrodzoną działkę lub podwórko
  • nieogrodzony teren jak: łąka, pole, ogród

Przedmiotem przestępstwa naruszenia miru domowego może być zarówno mieszkanie prywatne, jak i ogólnodostępny lokal należący do instytucji publicznej.

 

NARUSZANIE MIRU DOMOWEGO A WDARCIE SIĘ

Celem wyjaśnienia warto wskazać, co prawnik analizujący przepis 193 KK rozumie pod pojęciem - wdarcie się, i jak można to pojęcie interpretować. Więc przez ,,wdarcie się’’ należy rozumieć przełamanie, przy wkroczeniu do miejsc określonych w tym przepisie, nie tyle przeszkody fizycznej, ile woli osoby uprawnionej. Wchodzą tu więc w grę wszelkie sposoby przedostania się do miejsca wymienionego w przepisie bez zgody osoby uprawnionej i to zgody chociażby domniemanej, a więc gwałtem, podstępem, pod fałszywym pozorem, czy też używając groźby.

 

DZIAŁANIE I ZANIECHANIE - W KONTEKŚCIE NARUSZENIA MIRU DOMOWEGO

Przestępstwo z art. 193 k.k. może być popełnione przez działanie, tj. wdarcie się do miejsc wskazanych w tym przepisie, jak też przez zaniechanie tj. gdy sprawca miejsc tych nie opuszcza wbrew żądaniu osoby uprawnionej.

 

SPRAWCA PRZESTĘPSTWA

Znamiona przestępstwa naruszenia miru domowego może zrealizować jedynie osoba, której nie przysługuje - na podstawie obowiązujących przepisów lub istniejących między stronami relacji bądź umów prawo dostępu do danego obiektu.

 

TRYB ŚCIGANIA

Naruszanie miru domowego uznawane jest za występek i ścigane z urzędu. Naruszanie miru domowego jest to przestępstwo, a nie wykroczenie.

 

NARUSZENIE MIRU DOMOWEGO - KARA

Zgodnie z art. 193 Kodeksu karego za przestępstwo naruszenia miru domowego sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Ważne !!! Co ciekawe, sprawcą przestępstwa naruszenia miru domowego określonego w art. 193 k.k. może być także właściciel domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu w bardzo konkretnie opisanych sytuacjach. W literaturze przedmiotu i orzecznictwie prezentuje się jednolite stanowisko, iż art. 193 Kodeksu Karnego obejmuje ochroną każdego uprawnionego do korzystania z lokalu, w tym najemcę niebędącego właścicielem lokalu, z ograniczeniami wynikającymi z prawa cywilnego.

Ważne !!! Absolutnie każdy człowiek ma prawo do poczucia bezpieczeństwa we własnym domu. Więc Jeżeli ktoś wtargnie na posesję bez zgody właściciela, tym samym naruszy to prawo, właściciel (ale jak wspomniałem powyżej również i osoby uprawnionej do władania lokalem jak np. najemca) może skorzystać z określonych przez Kodeks Karny środków prawnych i szukać w ten sposób ochrony swoich praw.

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Wrocław

Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00