Od czego zależy długość sprawy o rozwód?

Zacznijmy od tego, że obowiązujące przepisy nie przewidują jakichkolwiek ram czasowych, jeśli chodzi o rozpoznanie sprawy rozwodowej.

Tak naprawdę wszystko zależeć będzie od dwóch czynników, tj. od:

  • obłożenia pracą sądu, w którym postępowanie ma się odbyć,

oraz

  • od stanowiska małżonków dotyczącego ustalenia winy w rozkładzie małżeństwa, czyli czy rozwód jest bez orzekania o winie, czy z orzeczeniem, a także czy jest pomiędzy małżonkami spór co do kwestii alimentów i opieki nad wspólnymi, małoletnimi dziećmi. Jeszcze inaczej wygląda sprawa rozwodowa, jeśli jedynym wspólnym dobrem małżonków był kanarek.

Mówiąc zupełnie poważnie to rozwód bez orzekania o winie, może zakończyć się już na pierwszej rozprawie. W sytuacji sporu między małżonkami ustalenie winy wymaga przeprowadzenia tzw. postępowania dowodowego. Na tym etapie strony przedstawiają odpowiednie dowody na poparcie swoich twierdzeń. Bardzo często są to dowody z osobowych źródeł dowodowych, czyli mówiąc potocznie - z zeznań świadków. Im więcej świadków, tym więcej rozpraw. Należy liczyć się z tym, że sąd na jednym terminie nie zdąży przesłuchać wszystkich świadków. W takiej sytuacji zostaną wyznaczone kolejne terminy rozpraw. Oczywistym jest, że im więcej rozpraw w danej sprawie tym dłuższy czas rozpoznawania całego postępowania i tym dłużej będzie trzeba czekać na wyrok.

Odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi rozprawami również zależą w dużej mierze od danego sądu (ilości spraw w danym sądzie i obłożenia pracą), z tym że najczęściej odstępy te wynoszą nie mniej niż kilka miesięcy. W sprawie rozwodowej może się również zdarzyć tak, że jeżeli pomiędzy małżonkami występuje konflikt na tle wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, konieczne będzie powołanie kolejnych dowodów, w szczególności dowodów z opinii biegłych oraz specjalistów, np. psychologów. Choć często zdarza się tak, że nie tylko wypowiadają się biegli z zakresu psychologii.  

Należy również pamiętać, że w modelu przyjętym przez nasze prawo, od wyroku w sprawie rozwodowej można wnieść apelację, co również wpływa na dłuższy czas oczekiwania na końcowy, prawomocny wyrok w sprawie.

Kiedy będzie pierwsza rozprawa?

Każda sprawa rozwodowa musi zostać rozpoznana na rozprawie. Pierwsza rozprawa wyznaczana jest średnio po około 2-3 miesiącach od wniesienia pozwu (czas oczekiwania na rozprawę może się różnić pomiędzy poszczególnymi sądami).

Czy sposób przygotowania pozwu wpływa na szybkość rozpoznania sprawy?

Wszystko zależy od okoliczności danej sprawy. W szczególności, czy między stronami panuje konflikt, czy istnieje jednak możliwość wypracowania wspólnego kompromisowego stanowiska. Jedynie w pewnym zakresie przygotowanie pozwu może przyspieszyć rozpoznanie sprawy. Jeżeli pozew będzie właściwie, profesjonalnie i w sposób przejrzysty sformułowany, z jasnym wskazaniem treści żądania, wyliczeniem argumentów na poparcie stanowiska strony, z wskazaniem koniecznych dowodów, z omówieniem okoliczności bezspornych między stronami lub jeśli zawarte w nim zostaną wnioski o udzielenie zabezpieczenia z rzetelnym uzasadnieniem to można spodziewać się, że sprawa będzie prowadzona dynamicznie i sprawnie.

Natomiast jeśli pozew będzie źle sformułowany, niewłaściwie opłacony, będzie zawierał błędy natury formalnej to sąd będzie musiał wezwać powoda do uzupełnienia braków, co odpowiednio wpływa na przedłużenie sprawy.

Postępowanie rozwodowe jest charakterystycznym rodzajem postępowania, z uwagi na doniosłość rozstrzygnięcia tj. rozwiązanie związku małżeńskiego który z założenia powinien być trwały, z uwagi na ilość elementów jakie muszą być zawarte w wyroku rozwodowym ale i z uwagi na ładunek emocjonalny towarzyszący tego rodzaju sprawom.

Dlatego warto zastanowić się czy nie zwrócić się o pomoc do adwokata. Jeśli szukasz kancelarii rozwodowej we Wrocławiu i okolicach to zapraszamy Cię do kontaktu,

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

 

 

 

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00