Czym jest darowizna?

Jest to nic innego jak umowa. Potocznie mówiąc darowizna to pieniądze lub rzeczy, które należą do nas i które przekazujemy komuś innemu, nie chcąc nic w zamian tzn. nieodpłatnie. Definicja zawarta w kodeksie cywilnym jest następująca:   

Art.  888  §  1. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Przedmiotem umowy darowizny (czyli tym, co możemy poprzez nią przekazać) mogą być różne świadczenia, a zwłaszcza: pieniądze, nieruchomości, przedmioty ruchome, jak również rzeczy istniejące lub mające powstać w przyszłości, czy też określone prawa (np. prawo użytkowania wieczystego), a także zwolnienie obdarowanego z długu, jaki ma wobec darczyńcy.

Umowa darowizny jest nieodpłatna, a więc nie może zawierać zapisów świadczących o otrzymaniu przez darczyńcę od obdarowanego jakiegoś świadczenia, które ma być ekwiwalentem za otrzymanie darowizny.

Umowa darowizny może przewidywać obciążenie osoby obdarowanej poleceniem, tj. obowiązkiem konkretnego działania, np. przeznaczenia przez obdarowanego darowanej rzeczy na konkretny cel.

Z umowy darowizny wynikają obowiązki dla darczyńcy, przede wszystkim musi on przekazać przedmiotową darowiznę. Odpowiada też za wady rzeczy darowanej, ale tylko jeśli sam o nich wiedział i umyślnie o tym nie powiadomił.

Darczyńca może odwołać darowiznę:

  • jeżeli umowę zawarto, ale nie została ona jeszcze wykonana (np. z uwagi na zmiany stanu majątkowego darczyńcy),
  • jeżeli obdarowany dopuścił się względem darczyńcy „rażącej niewdzięczności" (np. ciężko naruszył obowiązki rodzinne wobec darczyńcy).

Darczyńca może odwołać darowiznę poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, a także np. w testamencie.

Czy umowa darowizny zawsze musi być pisemna lub w formie aktu notarialnego?

Nie zawsze, czasem forma pisemna tej umowy jest wymagana przepisami (np. akt notarialny przy darowiźnie nieruchomości) lub jest potrzebna jednej ze stron umowy z jakiegoś względu (np. darowany samochód, aby go zarejestrować. Musimy dysponować pisemną umowę potwierdzającą darowiznę).

Art. 890 Kodeksy cywilnego

  • 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.
  • 2. Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom, które ze względu na przedmiot darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu stron.

Czy od darowizny należy opłacić podatek?

Co do zasady od darowizny należy opłacić podatek, ale są w tym względzie pewne wyjątki -w zależności kto komu przekazuje darowiznę oraz jaka jest jej wartość.

Przepisy ustawy o podatku od spadku i darowizn przewidują, że strony umowy darowizny dzielą się na kilka grup:

Grupa 0: obecna żona, obecny mąż, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pasierbowie, ojczym, macocha.

Grupa I: obecna żona, obecny mąż, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pasierbowie, zięć, synowa, ojczym, macocha, teściowie.

Grupa II: dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców (np. wujek, ciocia), dzieci i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa (np. mąż siostry), rodzeństwo małżonków (np. szwagier), małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. żona wnuka).

Grupa III: pozostałe osoby, nie zaliczone do pozostałych grup.

Grupę 0 wyodrębniono wyłącznie w celu zwolnienia podatkowego.

Wszystkie osoby należące do Grupy 0 zwolnione są z opodatkowania. Osoby te, muszą w terminie 6 miesięcy, liczonym od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgłosić fakt otrzymania darowizny.

Ważne! Niezgłoszona darowizna od najbliższych skutkuje tym, że jest ona opodatkowana. Oznacza to, że w takim wypadku darowizna powoduje konieczność złożenia deklaracji i zapłaty podatku.

Jeśli poszukujesz sprawdzonej pomocy od adwokata z Wrocławia to zachęcamy Cię do kontaktu z naszą kancelarią prawną.

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

 

 

 

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00