Rozwód, czyli rozwiązanie małżeństwa w skutek wystąpienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżonków orzekany jest przez sąd. Czy mimo zaistnienia ustawowych pozytywnych przesłanek wskazanych powyżej, sąd może stwierdzić, że rozwód nie jest dopuszczalny i tym samym odmówić jego orzeczenia?

Orzeczenie rozwodu nie zależy wyłącznie od woli jednego z małżonków, czy nawet uzgodnionego wspólnego stanowiska stron.

Warto wiedzieć, że Sąd nie działa niejako na życzenie małżonków. Sąd jest zobowiązany zbadać czy wystąpiły przesłanki pozytywne warunkujące rozwód (czyli okoliczności trwałego i zupełnego rozkładu pożycia), Sąd musi również ustalić czy nie zachodzą przesłanki negatywne, które wykluczają orzeczenie rozwodu.

Przesłanki negatywne to:

po pierwsze orzeczenie rozwodu nie jest możliwe, jeżeli w jego wyniku miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci stron. Ocena kwestii wpływu ewentualnego rozwodu na dobro dziecka wymaga rozważenia danego indywidualnego przypadku. W praktyce odmowa udzielenia rozwodu ze względu na dobro dzieci zdarza się rzadko. Wynika to w opinii autora z coraz powszechniejszego przekonania sędziów, że istniejące napięcia, konflikty czy eskalująca agresja pomiędzy rozwodzącymi się rodzicami stwarzają do tego stopnia niekorzystne warunki dla życia i rozwoju dziecka, że orzeczenie rozwodu nie będzie sprzeczne z ich dobrem. W orzecznictwie Sądu Najwyższego można znaleźć wskazówki, że przy ocenie występowania omawianej przesłanki negatywnej, należy również wziąć pod uwagę wiek dziecka, stopień wrażliwości i stan zdrowia oraz dotychczasowe stosunki z rodzicami.

Po drugie rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli jego orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jako przykład można wskazać, sytuację kiedy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore, wymaga stałego wsparcia drugiego małżonka, wymaga pomocy i rozwód dla tego właśnie małżonka stanowi rażącą krzywdę. Należy jednak wiedzieć, że pojęcie zasad współżycia społecznego jest dalece nieostre i nieprecyzyjne. Sprawia to, że może dotyczyć wielu sytuacji które wymagają indywidualnej oceny.

Trzecią sytuacją odmowy udzielenia rozwodu przez sąd jest przypadek, kiedy orzeczenia rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.

W każdym procesie o rozwód (z wyjątkiem sytuacji wspólnego wniosku stron o rozwód bez orzekania o winie), Sąd musi ustalić kwestie kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego stanowić będzie negatywną przesłankę rozwodu.

Wyjątkiem jest tu jednak sytuacja, gdy małżonek niewinny wyrazi zgodę na rozwód. W braku takiej zgody sąd powództwo oddali, chyba że uzna odmowę jej udzielenia za działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, może to być spowodowane np. upływem czasu od ustania więzi pomiędzy małżonkami, w takiej sytuacji jeśli przykładowo od ustania pożycia małżeńskiego upłynęło kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, małżonek niewinny, odmawiając zgody na orzeczenie rozwodu, postępuje w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. (tak m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z 27.06.2002 r., IV CKN 1192/00).

Kancelaria rozwodowa Wrocław

Potebujesz pomocy prawnika z Wrocławia, który zajmuje się sprawami rozwodowymi? Szukasz pełnomocnika, któremu możesz zaufać? Jeżeli tak, to zachęcamy Cię do kontaktu z naszą kancelarią prawną.

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

 

 

 

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00