JAK PRAWIDŁOWO OBLICZYĆ NALEŻNE POSZKODOWANEMU ODSZKODOWANIE?

W pierwszej kolejności skazać należy, iż w najnowszych orzeczeniach Sądu Najwyższego konsekwentnie podtrzymywano pogląd, że jeżeli poszkodowany przeprowadzi naprawę pojazdu uszkodzonego w wypadku, w momencie - jeszcze przed wypłatą odszkodowania, ubezpieczyciel (a na etapie sporu na etapie postępowania sądowego – Sąd) powinien ustalić jego wysokość w kwocie pokrywającej niezbędne i ekonomicznie uzasadnione wydatki (m.in. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2018 r., III CZP 51/18, III CZP 64.18, III CZP 72/18, III CZP 73/18, III CZP 74/18).

Sąd Najwyższy na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie wyjaśniał, że odszkodowanie przysługujące od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenie pojazdu mechanicznego nie ogranicza się do równowartości wydatków poniesionych na naprawę pojazdu, lecz każdorazowo obejmuje niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy. W sytuacji, gdy przed ustaleniem wysokości odszkodowania dojdzie do naprawy pojazdu odszkodowanie należne poszkodowanemu może być ustalone także jako równowartość hipotetycznie określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego. Dopiero jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że taki sposób ustalenia odszkodowania przewyższa wielkość uszczerbku w majątku poszkodowanego, odszkodowanie to, stosownie do okoliczności sprawy może być obniżone.

Tym samym, powstanie roszczenia z tytułu kosztów przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu pierwotnego, a więc i wysokość odszkodowania, nie zależą od tego czy poszkodowany dokonał naprawy i czy w ogóle ma taki zamiar. Odszkodowanie powinno odpowiadać niezbędnym i ekonomicznie uzasadnionym kosztom naprawy, a naprawa dokonana przed uzyskaniem świadczenia od ubezpieczyciela, jej koszt i zakres nie ma większego wpływu na sposób ustalania wysokości należnego odszkodowania.

Podsumowując, dokonanie przez poszkodowanego naprawy sposobem gospodarczym przy różnego rodzaju oszczędnościach na dokonanie naprawy, przeprowadzenie naprawy w niepełnym zakresie lub przy użyciu części niższej jakości, nie powoduje naprawienia szkody w całości, co uzasadnia przyznanie mu tytułem odszkodowania również różnicy między kosztorysową ceną naprawy, a kosztem faktycznie poniesionym.

Bardzo często poszkodowani kierowcy z zaskoczeniem patrzą na wycenę jaką otrzymali od ubezpieczyciela. Warto w takiej sytuacji wiedzieć, że kwota odszkodowania powinna odpowiadać niezbędnym i ekonomicznie uzasadnionym kosztom naprawy, a naprawa dokonana przed uzyskaniem świadczenia od ubezpieczyciela, jej koszt i faktyczny zakres nie ma wpływu na sposób ustalania wysokości odszkodowania i obowiązek ubezpieczyciela do wypłaty pełnej kwoty odszkodowania która jest adekwatna do naprawienia szkody w pełnym zakresie.

Pamiętajmy o tym, jak ważne w tym kontekście jest prawidłowo sporządzone odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Jeśli Klient wystosuje profesjonalnie przygotowane odwołanie, możliwe jest uzyskanie wyższej kwoty, która w pełni wystarczy, by naprawić auto uszkodzone w wyniku zdarzenia drogowego, w innym wypadku zawsze pozostaje wystąpienie na drogę postepowania sądowego. Jeśli nie jesteś pewny jak spoządzić takie odwołanie to warto skorzystać z pomocy adwokata.

Z ORZECZNICTWA SĄDÓW:

Powyższe stanowisko znajduję uzasadnienie m.in. w następujących rozstrzygnięciach: uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r., III CZP 80/01, OSNC 2012, Nr 10, poz. 112 i z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 150/06, OSNC 2007, Nr 10, poz. 144, uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 1994 r., III CZP 71/94, OSNC 1994, Nr 12, poz. 234, z dnia 15 listopada 2001 r., III CZP 68/01, OSNC 2002, Nr 6, poz. 74, z dnia 13 czerwca 2013 r., III CZP 32/03, OSNC 2004, Nr 4, poz. 51, z dnia 14 września 2006 r., III CZP 65/06, OSNC 2007, Nr 6, poz. 83, z dnia 26 lutego 2006 r., III CZP 5/06, OSNC 2007, Nr 1, poz. 6, z dnia 24 sierpnia 2017 r., III CZP 20/17, OSNC 2018, Nr 6, poz. 56.

Potrzebujesz pomocy? Szukasz doświadczonego prawnika na terenie Wrocławia? Jeśli tak, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką.

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

 

 

 

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00