Wiele osób słyszało o tym rozwiązaniu, ale czy już wszystko na ten temat wiadomo? Jeśli zastanawia Cię między innymi, kto może starać się o jej ogłoszenie oraz jakie są warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej to zapraszam do dalszej lektury.

Upadłość konsumencka jest to specjalna procedura sądowa pozwalająca na tzw. oddłużenie osób, które przestały radzić sobie ze spłatą zobowiązań.

Upadłość umożliwiona została osobom (dawniej wyłącznie osobom fizycznym, które nie prowadziły działalności, lecz po nowelizacjach przepisów w tym zakresie – wniosek o upadłość konsumencką mogą teraz złożyć także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), które znalazły się w sytuacji niewypłacalności, czyli mówiąc krótko omawiane rozwiązanie kierowane jest do osób niebędących w stanie regulować swoich zobowiązań.

Upadłość konsumencka ogłaszana jest w formie orzeczenia Sądu Rejonowego (wydział gospodarczy). Raz jeszcze należy pokreślić, że głównym celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie, które może polegać na:

 • zaspokojeniu wierzycieli np. z pozostałego majątku dłużnika,
 • umorzenie przez sąd części lub całości długów (w sytuacji kiedy dłużnik nie posiada majątku).

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala tym samym na umorzenie zobowiązań osoby zadłużonej w części, a w niektórych sytuacjach nawet w całości.

POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

 • W pierwszym etapie, należy zainicjować postępowanie przez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Sąd analizuje sytuację majątkową dłużnika, a także okoliczności, które doprowadziły do powstania stanu niewypłacalności. Sąd w tym celu bada szczegółowo nie tylko to, czy występują przesłanki do ogłoszenia upadłości, ale również to, czy sam dłużnik nie doprowadził umyślnie do swojej niewypłacalności bądź czy nie przyczynił się do jej powstania wskutek rażącego niedbalstwa (choć i taka sytuacja nie dyskwalifikuje automatycznie dłużnika od starania się o upadłość). Na końcu tego etapu Sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub postanowienie o oddaleniu wniosku.
 • Drugi etap postępowania upadłościowego polega na ewentualnym doprowadzeniu do możliwie pełnego zaspokojenia wierzycieli. Od momentu wydania postanowienia w przedmiocie upadłości majątek dłużnika staje się, tzw. masą upadłości, służącą zaspokojeniu wierzycieli. Z chwilą ogłoszenia upadłości zawieszeniu ulegają postępowania sądowe oraz administracyjne. Na tym etapie syndyk zobowiązany jest do sporządzenia listy wierzytelności i objęcia w zarząd pozostałego majątku dłużnika, a następnie jego spieniężenia w celu możliwie pełnego zaspokojenia wierzycieli.
 • Trzecim etapem postępowania jest wykonywanie tzw. planu spłaty. Sąd może ustalić plan spłaty wierzycieli, gdy likwidacja majątku upadłego nie zaspokoiła w całości zobowiązań wierzycieli lub gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku, a mimo to jego sytuacja wskazuje na to, że będzie zdolny do wykonywania spłat określonych w planie.

Sąd ustala plan spłat, który obejmuje 12, 24 lub 36 miesięcy, w trakcie których dłużnik może wpłacać określoną kwotę na rzecz niespłaconych zobowiązań (w przypadku osób, które do zadłużenia doprowadziły w sposób umyślny, okres ten ulega wydłużeniu).

 • Kolejnym etapem jest oddłużenie (umorzenie nieuregulowanych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań).

CO POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ?

Powinien zawierać m.in.

 • wykaz majątku z szacunkową wyceną
 • informację na temat posiadanych środków pieniężnych w gotówce oraz tych zgromadzonych na kontach bankowych i lokatach,
 • listę wierzycieli wraz z wykazem długów wobec nich,
 • dowody potwierdzające istnienie długów i zaistnienie stanu niewypłacalności np. wypowiedzenie umowy kredytu, zaświadczenie o zarobkach.

 

KIEDY WARTO ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej warto złożyć w momencie, kiedy Twoje zobowiązania w sposób znaczny przekroczyły osiągane przez Ciebie dochody, w związku z czym w konsekwencji niewypłacalności zaprzestałeś dokonywać spłaty swoich zobowiązań. 

WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE UMORZENIU NIE PODLEGAJĄ M.IN.:

 • zobowiązania alimentacyjne,
 • kary grzywny,
 • inne należności zasądzone przez sąd karny,
 • odszkodowania osobowe.

Niewypłacalność, czy wpadnięcie w tzw. spiralę zadłużenia dotyczy wielu osób. Część z nich już skorzystała z dobrodziejstwa jakim jest ogłoszenie upadłości i oddłużenie. Każdy zasługuje na drugą szansę i nowy początek bez piętna zadłużenia.

Prawnik Wrocław

Jako profesjonaliści udzielamy kompleksowej pomocy klientom kancelarii prawnej we Wrocławiu w procesie, jakim jest oddłużanie. Jeśli to rozwiązanie w jakiś sposób Cię zainteresowało, skontaktuj się z adwokatem pod wskazany na stronie numer telefonu i zaczynamy działać.

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

 

 

 

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00