Niewątpliwie najważniejszym (często najbardziej pożądanym przez Klientów rozstrzygnięciem na tym właśnie etapie ich życia tj. w sprawie o rozwód) jakie sąd podejmuje w postępowaniu rozwodowym, jest orzeczenie w sprawie rozwiązania małżeństwa. Sąd rozwodowy orzeka również czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie).

W postępowaniu rozwodowym należy również rozstrzygnąć szereg kwestii związanych z ustaniem małżeństwa, zarówno w stosunkach prawnych między rozwiedzionymi małżonkami, jak i między nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi.

W postępowaniu rozwodowym sąd orzeka (wyjaśnienie dla czytelnika - orzeka, rozstrzyga tzn. w przepisie at. 58 k.r.o. celowo prawodawca używa sformułowania ,,sąd rozstrzyga’’ a nie że ,,może rozstrzygać’’ ) z urzędu o:

1) władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków;

2) kontaktach małżonków ze wspólnym małoletnim dzieckiem;

(wyjątkowo jeśli małżonkowie zgodnie wnieśli o nieorzekanie o kontaktach- Sąd zaniecha o orzekaniu w tej kwestii);

3) tym, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania wspólnych małoletnich dzieci, tj. ustalenie alimentów

4) sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania.

Poniżej wskazane zostaną możliwości ,,dodatkowych’’ rozstrzygnięć jakie może orzec sąd w postepowaniu rozwodowym (jednak mając na uwadze praktykę w sprawach rozwodowych, poniższe warianty zdarzają się stosunkowo rzadko w związku z koniecznością zaistnienia konkretnych okoliczności).

Na żądanie jednego z małżonków sąd rozwodowy:

1) może w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, nakazać jego eksmisję;

2) może dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu;

3) orzeka o alimentach należnych małżonkowi po orzeczeniu separacji od współmałżonka.

Jeżeli poszukujesz sprawdzonej kancelarii rozwodowej we Wrocławiu to zapraszamy Cię do kontaktu.

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

 

 

 

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00