UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA - INTERCYZA

Intercyza (to potoczna nazwa) to nic innego jak umowa ustalająca, normująca sprawy majątkowe przyszłych lub już małżonków w sposób odmienny niż przyjęty przez ustawodawcę na skutek zawarcia związku małżeńskiego.

Skutkiem standardowym dla stosunków majątkowych w wyniku zawarcia małżeństwa jest fakt, że od momentu wstąpienia w związek małżeński, małżonków zaczyna łączyć tzw. wspólność majątkowa. Wspólność zakłada w pewnym uproszczeniu, że wszystko co nabędziecie w czasie trwania małżeństwa, będzie wspólne i wejdzie w skład majątku wspólnego. W ramach wspólności majątkowej istnieje majątek wspólny oraz dwa niezależne majątki osobiste.

Dzięki zawarciu intercyzy można wprowadzić rozdzielność majątkową, a nadto można przyjąć inne rozwiązania odnoszące się do ustroju ustawowej wspólność majątkowej małżeńskiej - można ją mianowicie rozszerzyć lub ograniczyć. Najczęściej spotykaną umową jest jednak umowa majątkowa małżeńska wprowadzająca ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej (potocznie zwana intercyzą). Warto podkreślić, że do zawarcia intercyzy może dojść nie tylko przed zawarciem małżeństwa ale także już w trakcie jego trwania.

 

Ważne!!! Intercyza musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

 

ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA UMOWNA

W intercyzie sporządzonej w formie aktu notarialnego małżonkowie mogą ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. To w skrócie nic innego jak taki ustrój majątkowy, w którym małżonkowie pomimo zawarcia zgodnie z prawem związku małżeńskiego nie mają jednego, lecz dwa osobne majątki. Po podpisaniu takiej umowy każdy z małżonków samodzielnie zarządza swoim majątkiem. Żona oraz mąż osobno, przynajmniej w świetle prawa, zarządzają swoimi pieniędzmi - tyle i aż tyle. W praktyce warto wiedzieć, że małżonek nie może sprzeciwiać się rozporządzeniom w odniesieniu do składników majątku odrębnego dokonywanych przez drugiego z małżonków.

 

ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWA - KIEDY MOŻE OKAZAĆ SIĘ KORZYSTNYM ROZWIĄZANIEM?

Z prowadzonych licznych rozmów z Klientami kancelarii prawnej we Wrocławiu jako adwokat spraw rodzinnych, pokuszę się o opinię, że do najczęstszych przypadków podjęcia decyzji o ustanowieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami dochodzi w sytuacji kiedy to:

– małżonkowie oboje prowadzą działalność biznesową (często związaną z określonymi ryzykami finansowymi),

– w sytuacji kiedy jeden z małżonków zgromadził znaczny majątek przed wstąpieniem w związek małżeński,

– omawiane rozwiązanie może okazać się korzystne w sytuacji kiedy może dojść (lub ma to miejsce) do marnotrawienia majątku przez jednego z partnerów.

W powyższych sytuacjach zawarcie intercyzy, klarowne rozdzielenie majątków każdego z małżonków, w mojej ocenie często niejako zabezpiecza jednego z małżonków przed nadmiernymi zobowiązaniami, długami, problemami finansowymi drugiego z małżonków.

Ważne!!! Umowę o rozdzielności majątkowej można zmienić lub rozwiązać - w każdej chwili. Umowa o rozdzielności majątkowej nie działa wstecz, taki skutek można osiągnąć ale za pośrednictwem orzeczenia sądu w odrębnym postepowaniu.

Adwokat - prawo rodzinne Wrocław

Jeżeli masz pytania dotyczące intercyzy to zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką we Wrocławiu.

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Wrocław

Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00