CO Z KREDYTEM FRANKOWYM PO ROZWODZIE?

Zaciągnięcie kredytu na dom lub mieszkanie to zobowiązanie z reguły długoterminowe, które towarzyszy kredytobiorcom przez większość dorosłego życia, nierzadko przez ok. 30 lat. Przeważnie, jeśli ktoś pozostaje w związku małżeńskim, to kredyt np. frankowy zawierany jest przez oboje małżonków, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie większej zdolności kredytowej. Jak to jednak w dobie dzisiejszych czasów dość często się zdarza, nie jeden związek małżeński trwa krócej niż związek kredytowy z bankiem.

Decydując się na rozwód, małżonkowie powinni mieć świadomość, że oprócz orzeczenia rozwodu pozostają do uregulowania wszelkie kwestie związane z podziałem majątku.

ROZWÓD, A MAJĄTEK

Należy pokrótce wyjaśnić, że gdy następuje podział majątku po rozwodzie, to sąd dzieli wyłącznie aktywa, a nie pasywa (czyli długi ). Oznacza to, że sąd może orzec, któremu ze współmałżonków przypadnie nieruchomość na którą był brany kredyt, ale nie stwierdzi przy tym, że ten właśnie małżonek ma też dalej spłacać kredyt. Przy podziale pod uwagę brana będzie co do zasady wartość domu lub mieszkania bez uwzględnienia faktu, że jest on obciążony hipoteką.

Zatem podział majątku po rozwodzie w żaden sposób nie wpływa na zobowiązanie wynikające z zawartej wspólnie przez małżonków umowy kredytu frankowego z bankiem, w przeważającej ilości przypadków, byli już małżonkowie w dalszym ciągu są zobowiązani solidarnie do spłaty zobowiązań z zaciągniętego kredytu, dlatego dopóki nie zostanie on spłacony w całości, odpowiadają wspólnie za jego spłatę, co po rozwodzie może się okazać niezwykle trudne. W szczególności gdy małżonkowie są ze sobą skonfliktowani.

Ważne: w braku odmiennych ustaleń pomiędzy byłymi małżonkami (np. umowa cesji, aneks do umowy) małżonek, który opuścił wspólne mieszkanie, które po podziale majątku przypadło drugiemu z małżonków jest odpowiedzialny za zobowiązanie wobec banku wynikające z umowy kredytowej tak samo jak ten małżonek, który stał się jego właścicielem w wyniku postepowania o podział majątku wspólnego. Oznacza to, że mimo iż małżonek który opuścił nieruchomość nie korzysta z mieszkania, to i tak jest odpowiedzialny za spłatę kredytu.

NIEWAŻNOŚĆ UMOWY PO ROZWODZIE

Wstąpienie na drogę postepowania sądowego w celu ewentualnego unieważnienia umowy kredytu jest rozwiązaniem zdecydowanie najkorzystniejszym dla obojga małżonków.

Pomijając bowiem kwestię podziału majątku wspólnego po rozwodzie, kredyt sam w sobie stanowi duży ciężar – tym bardziej taki kredyt, który zawiera klauzule abuzywne, niedozwolone. Stwierdzenie przez sąd nieważności kredytu naszpikowanego klauzulami niedozwolonymi, już od chwili zawarcia kwestionowanej umowy rozwiązuje ten problem dla obojga byłych małżonków.

Odpowiadając na pytanie czy każdy z dłużników może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy kredytowej czy jednak potrzebna jest zgoda drugiego byłego już współmałżonka odpowiedź jest prosta- TAK. Każdy dłużnik może samodzielnie wystąpić na drogę sądową w celu unieważnienia kredytu frankowego. Warto wskazać, jednak ,że byli małżonkowie mogą również porozumieć się i pozwać bank razem, gdyż jest to w ich obopólnym interesie.

JAK UWOLNIĆ SIĘ OD KREDYTU? – ALTERNATYWA

Jednym ze sposobów alternatywnych obok postępowania przed sądem w przedmiocie unieważnienia lub odfrankowienia umowy kredytowej, żeby uwolnić się od wspólnego długu kredytowego, jest zmiana umowy kredytu za zgodą banku i jego przejęcie przez jednego z byłych małżonków w formie aneksu do umowy. Ten sposób może jednak okazać się trudny i wymagać może dodatkowych zabiegów, np. przystąpienie do kredytu innej osoby w miejsce byłego małżonka lub ustanowienia jeszcze innych dodatkowych zabezpieczeń spłaty kredytu.

W sytuacji, gdy bank zaakceptuje nowe warunki spłaty, jedynym spośród pierwotnych, początkowych kredytobiorców - zobowiązanym wobec banku staje się małżonek przejmujący kredyt.

Pomoc frankowiczom Wrocław

Jeżeli szukasz kancelarii rozwodowej lub kancelarii frankowej we Wrocławiu to świetnie trafiłeś! Jesteśmy pewni, że nasi prawnicy spełnią Twoje oczekiwania.

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

 

 

 

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00