W pierwszej kolejności należy wskazać, że aby mówić o możliwości podziału majątku wspólnego małżonków musi dojść do zakończenia funkcjonowania ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Najczęściej następuje to na skutek uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Podział majątku obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólnoty majątkowej, przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Natomiast przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Podział majątku wspólnego obejmuje składniki majątku z chwili ustania wspólności ustawowej i istniejące w chwili dokonywania podziału. W ramach rozliczeń, Sąd weźmie także pod uwagę te składniki, przedmioty, które zostały zbyte, zniszczone, czy zużyte przez jednego z małżonków, zaliczając ich wartość (wartość wyliczoną z daty orzekania) na poczet przysługującej jednemu z małżonków spłaty.

PODZIAŁ MAJĄTKU A ROZLICZENIE DŁUGÓW MAŁŻONKÓW

Przy podziale majątku małżonkowie nie mogą podzielić swoich długów, w literaturze przedmiotu przyjmuje się, że podział majątku wspólnego obejmuje jedynie aktywa, natomiast pasywa pozostają poza podziałem.

Odpowiadając na nader często stawiane pytanie Klientów co z nieruchomością i jak po dokonaniu podziału będzie wyglądać kwestia spłaty kredytu, i kto winien go spłacać? Odpowiedź jest prosta, choć większości osób zainteresowanych nie usatysfakcjonuje, mianowicie gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość obciążona hipoteką dla zabezpieczenia kredytu, który zaciągali wspólnie małżonkowie. W takiej sytuacji, obciążona nieruchomość wejdzie do podziału, jednak sam kredyt nie będzie dzielony. Przy podziale majątku nieruchomość może zostać przyznana jednemu z małżonków, lecz kredyt wciąż będzie wspólny, oznacza to tyle, że w sytuacji wierzyciela można domagać się spłat i zaspokojenia roszczeń z umowy kredytowej wobec zarówno jednego z kredytobiorców, jak i drugiego.

Jak już była o tym mowa powyżej przy podziale majątku nie dzieli się długów, natomiast możliwe jest dokonanie przy sprawie o podział rozliczeń z tytułu zobowiązań już spłaconych tzn. Sąd rozstrzyga tylko o takich długach związanych z majątkiem wspólnym i ciążących na obojgu małżonkach, które zostały spłacone przez jednego z małżonków z jego własnych środków po ustaniu wspólności majątkowej, a jeszcze w okresie przed dokonaniem podziału majątku wspólnego.

POMOC KANCELARII ADWOKACKIEJ WROCŁAW

Podsumowując w sprawie o podział majątku możesz domagać się odszkodowania za sprzeniewierzenie lub roztrwonienie majątku wspólnego przez małżonka oraz dokonać odpowiedniego rozliczenia nakładów i wydatków, a także długów, ale tylko już spłaconych przez jednego z małżonków z jego własnych środków. W takich przypadkach warto skorzystać z porady doświadczonego adwokata, który dzięki swojemu doświadczeniu pomoże Państwu przejść płynnie przez te proces.

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

 

 

 

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00