Warto rzucić trochę światła i omówić czym jest błąd medyczny, jego rodzaje, znaczenie oraz odpowiedzieć na często stawiane przez Klientów pytania.

Błąd medyczny to w szerokim znaczeniu każde postępowanie obiektywnie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami ostrożności. W języku potocznym nader często zamiennie używa się pojęć „błąd w sztuce medycznej” i „błąd lekarski”. Z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 01.04.1955 r. sygn. IV CR 39/54 jako błąd w sztuce lekarskiej uznaje się czynność lub zaniechanie lekarza w zakresie diagnozy i zastosowanych metod leczenia niezgodna z nauką medycyny w zakresie dostępnym dla lekarza. Oznacza to, iż jeśli osoba wykonująca zawód medyczny (lekarz, pielęgniarka) mimo dostępnych źródeł, posiadanych umiejętności, wiedzy oraz stopnia zaawansowania medycyny podejmuje  w związku z procesem leczenia pacjenta działania: nieprawidłowe, nieadekwatne do konkretnej sytuacji, nieodpowiednie w odniesieniu do rodzaju choroby, urazu , należy uznać, iż popełniła błąd w związku z wykonywaniem swojego zawodu, dopuszcza się zaniedbań czy też zaniedbań w stopniu rażącym.

Mówiąc o błędzie medycznym w znaczeniu szerokim, możemy wyróżnić kilka rodzajów z których kilka zasługuje na dokładniejsze omówienie:

  • błąd diagnostyczny,
  • błąd terapeutyczny,
  • błąd techniczny,
  • błąd rokowania,
  • błąd organizacyjny,
  • błąd informacyjny.

Błąd diagnostyczny (często powiązany z błędem terapeutycznym) - to błąd medyka polegający na postawieniu nieprawidłowej diagnozy jak również na wadliwej ocenie stanu pacjenta pomimo prawidłowego wyniku i przeprowadzenia badania diagnostycznego. W praktyce może polegać na np. niezapoznania się z dokumentacją medyczną, zaniechania wywiadu z pacjentem przez lekarza, nietrafnej, mylnej, czy ewidentnie błędnej interpretacji badań. Opisywany błąd może pociągać za sobą niewłaściwą metodę lub sposób leczenia.

Błąd terapeutyczny – działanie (lub zaniechanie) lekarza w zakresie leczenia, niezgodne z nauką medycyny w takim zakresie w jakim zakres informacji i wiedzy jest dla lekarza dostępny.

Błąd organizacyjny - spowodowany jest podjęciem nieprawidłowej decyzji przez osoby kierujące jednostkami medycznymi takimi jak szpital, gabinet prywatny, prywatna klinika czy przychodnia. W zakresie tego rodzaju błędu mieszczą się wszelkie zaniedbania organizacyjne, logistyczne, brak właściwego prowadzenia dokumentacji pacjentów, brak dostępu do diagnostyki, brak zapewnienia właściwego sprzętu czy materiałów medycznych. Odpowiedzialność za ten rodzaj błędu ponoszą podmioty odpowiedzialne za pełnienie funkcji administracyjnych lub organizacyjnych w danej placówce.

Błąd techniczny - jest to forma zaniedbania, czy też niepoprawnego realizowania poleceń, decyzji lekarza np. przez personel szpitala, pielęgniarkę itp. W konsekwencji tego rodzaju błędu może dojść, że to jednostka medyczna może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną jako podmiot zarządzający placówką medyczną za naruszenie powszechne obowiązujących reguł ostrożności, i w ostateczności za spowodowanie np. szkody lub krzywdy pacjenta. 

Błąd informacyjny – jest to zaniedbanie najczęściej lekarza polegające na braku prawidłowego informowania pacjenta lub pozyskiwaniu określonych zgód. Z praktyki omawiany błąd często polega na tym, że niestaranny lekarz, zaniedbuje prawidłowe informowanie pacjentów przed uzyskaniem wymaganej zgody na proponowane postępowanie medyczne lub lekarz nie poinformował pacjenta o możliwości wystąpienia konkretnego powikłania – w danym przypadku realnego i poważnego.

KATALOG ODPOWIEDZI NA CZĘSTO STAWIANE PYTANIA

Należy szczególnie podkreślić, iż w ślad za orzeczeniem Sądu Najwyższego, ustalenie istnienia związku przyczynowego w przypadku powstania szkód osobowych nie musi graniczyć z pewnością, natomiast wystarczy jeśli związek przyczynowy zostanie ustalony z dostateczną dozą prawdopodobieństwa – tak m.in. wyrok SN z 17.05.2017r., III CSK 429/06.

Warto również wskazać, że podmiot odpowiedzialny za powstanie błędu medycznego (najczęściej lekarz choć nie jest to normą – zwróć uwagę na rodzaje błędów medycznych u góry wpisu) może przyznać zadośćuczynienie nawet pomimo faktu, iż przeciwko lekarzowi podejrzewanemu o popełnienie błędu nie toczy się postępowanie karne.

Jeśli poszukują Państwo kancelarii prawnej we Wrocławiu zajmującej się tego typu sprawami to serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

 

 

 

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00