ALIMENTY OD DZIADKÓW- KIEDY DZIADKOWIE PŁACĄ ALIMENTY?

Zdarzają się sytuacje, w których pomimo posiadania wyroku zasądzającego alimenty nie jesteś w stanie ich wyegzekwować. Osoba zobowiązana ich nie płaci lub przekazuje ci niewielkie kwoty. To oczywiście niesprawiedliwe, bo w utrzymaniu i wychowaniu dziecka powinni brać udział oboje rodzice. Możesz co prawda wystąpić z wnioskiem do komornika sądowego o wyegzekwowanie należnych ci alimentów. Niestety ściągalność długów w takich spraw jest bardzo niska. Po umorzeniu postępowania egzekucyjnego przez komornika możesz zwrócić się o wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Jak zapewne wiesz, nie są to jednak zbyt duże kwoty.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych i alimentacyjnych niestety mogę stwierdzić, że sytuacje w których to rodzic nie płaci alimentów na dziecko - w pełnej wysokości, systematycznie lub w ogóle nie poczuwa się do obowiązku ich płacenia zdarzają się bardzo często. Osoba uprawniona do alimentacji może w takiej sytuacji wystąpić do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu, jednak w praktyce egzekucja komornicza długu czy bieżącego świadczenia alimentacyjnego może okazać się bezskuteczna. Również nagminną naganną praktyką dłużników alimentacyjnych jest podejmowanie działań mających na celu uniknięcie wywiązywania się z nałożonego na nich obowiązku. W opisywanych sytuacjach kreatywność dłużników nie zna granic, często świadomie nie wykonują pracy na umowie o pracę, czy wykonują ją w formie fikcyjnego zaniżonego etatu, czy wręcz poprzez pracę tzw. „na czarno”, przepisywanie majątku na inne osoby i tym podobne zabiegi. Egzekwowanie długów w takich sprawach jest bardzo trudna i dostarcza niskie kwoty na rzecz uprawnionego. Po umorzeniu postępowania egzekucyjnego przez komornika możesz zwrócić się o wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego – natomiast to rozwiązanie również nie jest remedium na kłopot nieściągalności alimentów od jednego z rodziców, jak zapewne wiesz, sumy wypłacane z funduszu nie są to kwoty w pełnej wysokości.

Warto jednak wiedzieć, że obowiązek dostarczenia środków utrzymania na dzieci które nie są w stanie utrzymać się same, dotyczy także dalszej rodziny. Przechodząc do meritum - alimentów można domagać się także od innych krewnych w szczególności od dziadków.

CZY MOŻNA DOMAGAĆ SIĘ ALIMENTÓW OD DZIADKÓW?

Zgodnie z art. 128 ,,Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.’’

Do krewnych w linii prostej zaliczamy również dziadków zatem zgodnie z przytoczonym przepisem można domagać się alimentów również od dziadków.

Dla pełnego przedstawienia podstaw odpowiedzialności alimentacyjnej dziadków wartorównież wskazać na art. 129 k.r.o., który reguluje kolejność obowiązku alimentacyjnego krewnych i stanowi, że obowiązek ,,§ 1. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.’’

 

Najważniejszą podstawę prawną domagania się alimentów od dziadków stanowi jednak art. 132 k.r.o., zgodnie z którym ,,Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.’’

Podsumowując, można domagać się alimentów od dziadków dziecka w następujących sytuacjach:

  • gdy nie ma drugiego rodzica (nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności), od którego mógłbyś żądać zapłaty alimentów (drugi rodzic nie żyje),
  • gdy drugi rodzic nie jest w stanie płacić alimentów- nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi (np. ze względu na chorobę, pobyt w zakładzie karnym),
  • gdy uzyskanie alimentów na czas od drugiego rodzica jest niemożliwe lub poważnie utrudnione ( kiedy rodzic skutecznie uchyla się od zapłaty alimentów).

Oprócz tego warunkiem umożliwiającym wystąpienie z żądaniem alimentów od dziadków dziecka jest popadnięcie dziecka w stan niedostatku.

Przedstawioną problematykę Sądy z reguły, postrzegają tak:

,,Zobowiązani w dalszej kolejności „mają obowiązek świadczyć w granicach potrzeb nie zaspokojonych przez zobowiązanych w pierwszej kolejności” (wyrok SN z 20.01.2000 r., I CKN 1187/99, LEX nr 51632).

„Okoliczność, iż małoletni powód pobiera świadczenia z funduszu alimentacyjnego wobec niemożliwości wyegzekwowania alimentów zasądzonych od ojca, nie stoi w zasadzie na przeszkodzie do dochodzenia uzupełniających alimentów od dziadków na podstawie art. 132 k.r.o., jeżeli usprawiedliwione potrzeby małoletniego nie są w całości zaspokojone”. (SN w wyroku z 6.03.1980 r., IV CR 129/80.)

Adwokat - alimenty Wrocław

W przypadku takich sytuacji najlepiej jest skontaktować się z adwokatem, który ma doświadczenie związane z alimentami i zajmował się tego typu sprawami.

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

 

 

 

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00