KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZ BYŁEGO MAŁŻONKA

W okresie już po zapadnięciu wyroku rozwodowego często dochodzi do sytuacji, gdy tylko jeden z małżonków w całości korzysta z nieruchomości, wchodzącej w skład majątku wspólnego w tym wpisie w krótki sposób postaram się wskazać podstawowe regulacje dotyczące takiego stan rzeczy.

Czytaj więcej...

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SPRAWY ROZWODOWEJ?

Przede wszystkim rozwód to wielki wstrząs i niewyobrażalny stres dla jego uczestników, w języku prawniczym natomiast rozwód to rozwiązanie małżeństwa przez sąd, wówczas gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Oznacza to, że między nimi została zerwana wszelka istniejąca do tej pory więź duchowa, fizyczna i gospodarcza, a opierając się na doświadczeniu życiowym można przyjąć, że powrót małżeństwa do wspólnego pożycia nie nastąpi.

Czytaj więcej...

ETAPY PROCESU W SPRAWIE FRANKOWEJ - pomoc frankowiczom Wrocław

Frankowicze dochodzą swoich roszczeń już od wielu lat, dorobek orzecznictwa w podobnych sprawach też jest spory, można by stwierdzić, że po tak wielu korzystnych dla frankowiczów wyrokach, w tym w szeroko komentowanego i rozpowszechnianego w mediach orzeczenia TSUE w 2019r., banki zrezygnują z prowadzenia procesów sądowych na rzecz zawierania ugód ze swoimi klientami. Niestety strategia i model postępowania banków jest daleki od takich rozwiązań. Należy mieć świadomość, że żeby odzyskać od banku bezprawnie pobrane przez bank środki, nadal konieczne jest wytoczenie powództwa i przeprowadzenie postępowania sądowego. Bardzo często zdarza się tak, że Klienci potrzebują pomocy kancelarii frankowej.

Czytaj więcej...

DOKUMENTY DO SPRAWY ROZWODOWEJ - KANCELARIA ROZWODOWA WROCŁAW

Jakie dokładnie dokumenty, należy dołączyć do pozwu wskażę poniżej. W pierwszej kolejności należy dokonać rozróżnienia na dokumenty obligatoryjne i fakultatywne. Dokumenty niezbędne do pozwu to przede wszystkim odpis skrócony aktu małżeństwa. Jeżeli małżonkowie mają dzieci, również odpisy skrócone ich aktów urodzenia.

Czytaj więcej...

CO TO JEST ZACHOWEK I KTO MA DO NIEGO PRAWO?

Zachowek jest instytucją prawa spadkowego. Zachowek to uprawnienie, które ma na celu ochronę najbliższych osób dla spadkodawcy. Osobami, które są blisko spokrewnione ze spadkodawcą  są dzieci, wnuki, prawnuki itd., małżonek oraz rodzice wskazane osoby najczęściej nabywają majątek spadkowy i to one są również uprawnione do zachowku. Może się zdarzyć, że spadkodawca w testamencie zapisze swój majątek osobom spoza rodziny lub przekaże część majątku w postaci darowizn dowolnie przez siebie wybranym osobom czy instytucjom, w krajach zachodnich dla przykładu popularnym jest przekazywanie majątków na wypadek śmierci na rzecz uniwersytetów. Prawo do zachowku gwarantuje, że część z majątku spadkodawcy i tak trafi do osób najbliższych z kręgu jego rodziny.

Czytaj więcej...

BŁĄD MEDYCZNY - ADWOKAT WROCŁAW

Warto rzucić trochę światła i omówić czym jest błąd medyczny, jego rodzaje, znaczenie oraz odpowiedzieć na często stawiane przez Klientów pytania.

Czytaj więcej...

ALIMENTY OD DZIADKÓW - ADWOKAT WROCŁAW

ALIMENTY OD DZIADKÓW- KIEDY DZIADKOWIE PŁACĄ ALIMENTY?

Zdarzają się sytuacje, w których pomimo posiadania wyroku zasądzającego alimenty nie jesteś w stanie ich wyegzekwować. Osoba zobowiązana ich nie płaci lub przekazuje ci niewielkie kwoty. To oczywiście niesprawiedliwe, bo w utrzymaniu i wychowaniu dziecka powinni brać udział oboje rodzice. Możesz co prawda wystąpić z wnioskiem do komornika sądowego o wyegzekwowanie należnych ci alimentów. Niestety ściągalność długów w takich spraw jest bardzo niska. Po umorzeniu postępowania egzekucyjnego przez komornika możesz zwrócić się o wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Jak zapewne wiesz, nie są to jednak zbyt duże kwoty.

Czytaj więcej...

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00