Zgodnie z art. 927 §2 Kodeksu cywilnego dziecko, które było już poczęte w chwili otwarcia spadku, ale jest jeszcze nienarodzone może być spadkobiercą wyłącznie w sytuacji, gdy urodzi się żywe. Jest to wyjątkowy przypadek, tzw. ,,dziedziczenia warunkowego’’ jaki przewiduje polskie prawo.

JAKIE PRAWA MA DZIECKO POCZĘTE?

Dziecko poczęte, ale jeszcze nienarodzone to w terminologii prawniczej ,,Nasciturus’’ dlatego w sytuacji używania w niniejszym artykule obu pojęć zamiennie proszę mieć na uwadze, że oba pojęcia oznaczają to samo. Tak więc nasciturus ma pełnię praw przysługujących spadkobiercy. Nadto w kwestii dziedziczenia nie ma żadnego znaczenia czy zostało poczęte metodą naturalną, czy przy zastosowaniu procedury in vitro.

Dziecko poczęte, ale jeszcze nienarodzone tak jak wyżej wskazano ma pełnię praw przysługujących spadkobiercy, może zatem dziedziczyć zarówno na podstawie przepisów ustawy, jak również nasciturusa można uwzględnić w testamencie.

Najistotniejszym jednak warunkiem dziedziczenia przez dziecko jeszcze nienarodzone (poczęte) jest fakt, że dziecko musi urodzić się żywe.  Nie jest przy omawianiu kwestii praw do dziedziczenia natomiast istotnym, czy dziecko, które urodzi się żywe posiada dalszą zdolność do życia. Jeżeli zatem dziecko urodzi się żywe, jednak umrze po porodzie zostaje pełnoprawnym spadkobiercą. Podział masy spadkowej dokonywany jest z uwzględnieniem zmarłego dziecka, po którym następnie dziedziczą jego spadkobiercy.

KURATOR NIENARODZONEGO

Warto wspomnieć, że aby czuwać nad prawami dziecka poczętego, ale jeszcze nienarodzonego w zakresie spadku Sąd może ustanowić kuratora, który poprzez odpowiednie czynności zabezpieczy spadek przed naruszeniami i nadużyciami oraz przed bezprawnym rozporządzaniem spadkiem.

Kurator dokonuje czynności zabezpieczających spadek przed wszelkimi naruszeniami, w szczególności uszkodzeniem, zniszczeniem lub nieuprawnionym rozporządzeniem zarówno rzeczy, jak i praw wchodzących w skład spadku. Kurator może również uczestniczyć w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, gdy postępowanie takie wszczęto przed urodzeniem dziecka.

CZY DZIECKO NIENARODZONE DZIEDZICZY DŁUGI SPADKOWE?

Otrzymać spadek może dziecko, które w chwili śmierci spadkodawcy jeszcze się nie narodziło, lecz zostało już poczęte.

Zgodnie z art. 1015 § 2 k.c. jeżeli spadkobierca nie mający pełnej zdolności do czynności prawnych, nie złoży oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ustawowym terminie sześciu miesięcy od momentu dowiedzenia się o tytule swojego powołania do dziedziczenia, brak oświadczenia jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, iż dziecko poczęte odziedziczy tylko prawa majątkowe i rzeczy należące do spadku, nie dziedzicząc długów spadkowych.

Powyższa regulacja jest w pewnym sensie odzwierciedleniem rozwiązań wypracowanych przez starożytnych rzymian którzy widzieli rzecz tak: „nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur” - „dziecko poczęte uważa się za już narodzone, o ile chodzi o jego korzyści”

W praktyce oznacza to, iż dziecko poczęte, ale jeszcze nienarodzone dziedziczy wyłącznie rzeczy i prawa majątkowe należące do spadku ale z wyłączeniem długów spadkowych.

Kancelaria adwokacka Wrocław posiada wieloletnie doświadczenie, co przekłada się na jakość świadczonych usług. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej to zachęcamy Cię do kontaktu.

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

 

 

 

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00